НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Васильєва Сумський державний університет, Ukraine
  • Олексій Олександрович Захаркін Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9317-252X
  • Людмила Сергіївна Захаркіна Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1002-130X

Ключові слова:

бюджетна політика, фінансова безпека держави, бюджетна безпека держави, державний борг, дефіцит бюджету

Анотація

У статті проведено аналіз та оцінювання індикаторів бюджетної безпеки України за 2016-2017 рр. як основної складової фінансової безпеки. Визначено головні бюджетні загрози в цей період та фактори, які їх зумовлювали. Надані пропозиції щодо трансформації бюджетної політики, зокрема, щодо ефективності обслуговування бюджетного боргу. Удосконалення бюджетної політики запропоновано здійснювати в невід’ємному поєднанні з удосконаленням податкової політики, трансформацією її фіскального характеру, орієнтацією її регулюючої функції на стале економічне зростання, що сприятиме зростанню економічної активності суб’єктів господарювання і відповідно до зростання ВВП, що в комплексі дасть змогу знизити дефіцит бюджету.

Біографії авторів

Тетяна Анатоліївна Васильєва, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор

Олексій Олександрович Захаркін, Сумський державний університет

доктор економічних наук, доцент

Людмила Сергіївна Захаркіна, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013

№ 1277. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=08U1H409F0.

Лисяк Л. В., Журавель М. О. Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України. Modern economics. 2018. № 9. С. 53-59. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-

/lysiak.pdf.

Богомолова Н. І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_3.

Постоленко Ю. П. Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та економічної безпеки. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 3. С. 121-126. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_3_20.

Дахнова О. Є., Городецька Т. Є. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. № 1 (4). С. 345–352.

Біттер О. А., Чалапко Л. Д., Кобзарук І. І. Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним. Науковий вісник Херсонського держав-

ного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 16 (1). С. 22-26. URL:

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/6.pdf.

Валовий внутрішній продукт України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp.

Виконання державного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2017.

Зведений бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons.

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23605&page=1.

Операції сектору загального державного управління. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/oszdu_u.htm.

Руда Ю., Піонтківська І. Бюджет-2018: розвиток за інерцією. Експрес-аналіз. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/budget-2018_flash.pdf.

Paying Taxes 2018. The World Bank /IFC, Washington, 2017. URL:

https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ