ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • Ірина Юріївна Чумакова ДННУ «Академія фінансового управління», Ukraine
  • Юлія Петрівна Кравченко ДННУ «Академія фінансового управління», Ukraine

Ключові слова:

внутрішній контроль, освітні послуги, державне замовлення, заклади вищої освіти, внутрішньосистемний контроль, контрольні процедури, Міністерство освіти і науки України

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблеми внутрішнього контролю освітніх послуг, що надаються закладами вищої освіти. Авторами визначено поняття й суб’єкти освітніх послуг та місце внутрішнього контролю в процесі формування та розміщення державного замовлення на надання освітньої послуги. Встановлено, що внутрішній контроль, який здійснює Міністерство освіти і науки України, є внутрішньосистемним. Обґрунтовано необхідність запровадження на рівні Міністерства освіти і науки України та закладу вищої освіти окремих типів контрольних процедур залежно від цілей їх застосування під час планування та виконання державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою.

Біографії авторів

Ірина Юріївна Чумакова, ДННУ «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, доцент

Юлія Петрівна Кравченко, ДННУ «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук

Посилання

Про результати аналізу формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою: Рішення Рахункової палати від 11.08.2015 № 1-5. URL:

https://osvita.net/wp-content/uploads/2015/10/20150811_No_1_5.pdf.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України початок 2016/17 навчального року / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.

Державні видатки на освіту. Європейська статистика. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education.

Звіт про стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні за 2014 рік. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/107582.

Хорунжак Н. М. Модель системи внутрішнього контролю витрат бюджетних установ на надання послуг. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9-1. Ч. 3. С. 213–217.

Откаленко О. М. Впровадження внутрішнього контролю у вищих навчальних закладах державного сектору. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 541–545.

Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА