АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Olga Popelo Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

ресурсний потенціал, продуктивні сили, регіон, модернізація, глобалізація

Анотація

У сучасних трансформаційних умовах розвитку суспільства спостерігаються суттєві регіональні відмінності ресурсного потенціалу регіонів України, що викликано швидкими темпами економічного зростання та підвищенням рівнів споживання населення. В умовах глобалізаційних викликів, коли потреба національної економіки в ресурсах не тільки не скорочується, а навпаки, набирає стрімких обертів, важливим є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку основних питомих показників, що характеризують ресурсний потенціал регіонів України. У статті проаналізовано ресурсний потенціал регіонів України. Проведено ранжування регіонів України за такими показниками, як валовий регіональний продукт, обсяги реалізованої промислової продукції, виробництво продукції сільського господарства, обсяг наданих послуг, роздрібний товарообіг, доходи та витрати населення, експорт та імпорт, використання паливно-енергетичних ресурсів (у розрахунку на 1 особу населення), а також природно-ресурсний потенціал та охорону навколишнього середовища. Наведено рейтингову оцінку динамічних змін цих показників та проведено групування регіонів України, у результаті чого виявлено регіони-лідери, перспективні регіони, проміжні регіони та регіони-аутсайдери. У статті досліджено ситуацію, яка склалася з природо-ресурсним потенціалом та охороною навколишнього середовища. Зосереджено увагу на забрудненні атмосферного повітря, що за ступенем хімічної небезпеки для людини посідає перше місце. Це обумовлено, насамперед, тим, що забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найширше розповсюдження та випадають у різні середовища. Автор поділяє думку науковців, що поняття ресурсного потенціалу треба характеризувати як складну, комплексну категорію, що має соціально-економічний, економіко-історичний та еколого-економічний характер. Шляхи і засоби використання сукупного ресурсного потенціалу суспільного розвитку мають спиратися на ефективні ринкові механізми розвитку з обов’язковим державним контролем та регулюванням соціальноекономічних процесів та природно-господарської збалансованості господарювання.

Біографія автора

Olga Popelo, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2010). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2010 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2010]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2010). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2010 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2010]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2011). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2011 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2011]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2011). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2011 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2011]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2012). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2012 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2012]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2012). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2012 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2012]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2013). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2013 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2013]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2013). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2013 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2013]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2014). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2014 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2014]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2014). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2014 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2014]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Popelo, O. V. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia modernizatsii produktyvnykh syl [Methodological approaches to assessing the level of modernization of productive forces]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Bulletin of Odessa National University. Series Economics, 21 (7-1 (49)), 109-113 [in Ukrainian].

Verner, I. Ye. (Ed.) (2017). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2017 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2017]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Verner, I. Ye. (Ed.) (2017). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2017 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2017]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2015). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2015 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2015]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2015). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2015 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2015]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2016). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2016 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2016]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2016). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2016 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2016]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ