МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Оlena Panchenko Chernihiv National University of Technology, Ukraine
  • Olena Bazilinska National University «Kyiv-Mohyla Academy», Ukraine
  • Yuliia Krasnianska Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

медичне страхування, охорона здоров’я, фінансування сфери охорони здоров’я, страхові внески, медичні страхові програми

Анотація

У процесі інтеграції України до Європейського Союзу гостро постає проблема забезпечення соціального добробуту нації, однією зі складових якої є стан системи охорони здоров’я в державі. Доступність та якість медичного обслуговування населення є важливими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку країни, але медичне обслуговування забезпечує належне соціальне благополуччя громадян лише у випадку достатнього рівня його фінансування. У статті зазначено, що в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, коли вітчизняна система охорони здоров’я, яка є бюджетною за своєю моделлю, більшою мірою фінансується за рахунок приватних коштів. Це пояснюється неможливістю держави за рахунок існуючого рівня видатків на дану сферу забезпечити належне медичне обслуговування, а функціонування медичної галузі забезпечується в основному витратами громадян на охорону здоров’я, які не підтверджені документами, тому називаються «кишеньковими витратами». Питома вага «кишенькових витрат» у структурі загального обсягу витрат громадян України на охорону здоров’я за дослідженнями Світового банку вища, ніж у більшості держав-членів ЄС. У статті розкрито необхідність розвитку медичного страхування в Україні для забезпечення доступу громадян до якісного медичного обслуговування та на основі детального аналізу сучасного стану сфери охорони здоров’я за основними індикаторними показниками визначені не тільки особливості її фінансового забезпечення, а й досліджено рівень розвитку медичних страхових послуг на страховому ринку та проаналізовані перспективи їх широкого впровадження. У статті обґрунтовано необхідність трансформування механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні та запровадження медичного страхування як важливого джерела фінансування системи медичного обслуговування. Крім того, наведено фінансові показники сфери охорони здоров’я держав-членів ЄС з метою прогнозування потенційних наслідків активізації розвитку ринку медичного страхування в Україні.

Біографії авторів

Оlena Panchenko, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Olena Bazilinska, National University «Kyiv-Mohyla Academy»

PhD in Economics, Associate Professor

Yuliia Krasnianska, Chernihiv National University of Technology

student

Посилання

Yanul, I. Ie. (2011). Medychne strakhuvanniav Ukraini: problem ta perspektyvy [Health Insurance in Ukraine: Problems and Prospects]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka -Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 126, 30–33 [in Ukrainian].

Ponomarenko, K. A. & Marchenko, O. V. (2014). Suchasnyi stan ta perspektyvy medychnoho strakhuvannia v Ukraini [Current state and prospects of health insurance in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu- Scientific Bulletin of Kherson State University, 5 (1), 326–331 [in Ukrainian].

Bidnyk, N. B. & Ilchuk, O. O. (2014). Rozvytok dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia v Ukraini [Development of voluntary medical insurance in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 2, 1025–1029 [in Ukrainian].

Marchenko, S. K., Lysenko, V. O. (n.d.). Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku medychnoho strakhuvannia v Ukraini [Status, problems and prospects for the development of health insurance in Ukraine]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/3_107749.doc.htm.

Bilyk, O. I. & Kachmarchyk S. A. (2013). PerevahytanedolikyvvedenniaoboviazkovoiformymedychnohostrakhuvanniavUkraini [Benefits and drawbacks of the introduction of compulsory medical insurance in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, 767, 270–276 [in Ukrainian].

Boldova, A. A. & Moiko, Yu. (2012). Osoblyvosti medychnoho strakhuvannia v Ukraini [Features of Medical Insurance in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of the National University of State Tax Service of Ukraine, 2, 33–39 [in Ukrainian].

Mnykh, M. V. (2006). Medychne strakhuvannia za kordonom ta mozhlyvosti yoho realizatsii v Ukraini [Medical Insurance Abroad and the Possibilities of Its Implementation in Ukraine]. Derzhava i ekonomika – State and Economics, 11, 39–41 [in Ukrainian].

The World: Life Expectancy (2017). Retrieved from http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=015&page=3.

Death rate, crude (per 1,000 people). Retrieved from

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?year_high_desc=true.

Hospital beds. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00046&plugin=1.

Zaklady okhorony zdorovia [Healthcare facilities]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

PHYSICIANS DENSITY / CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2226.html.

Medychni kadry [Medical shots]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Practising physicians. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00044&plugin=1.

NROZ Ukrainy u 2015 rotsi [NRO of Ukraine in 2015]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Biudzhet [Budget]. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet.

Biudzhet Ukrainy 2015 [The 2015 budget of Ukraine]. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202015%20(with%20cover).pdf.

Health expenditure, public (% of GDP). Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS.

Struktura sukupnykh vytrat [Structure of Total Expenses]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Out-of-pocket health expenditure (% of private expenditure on health). Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS.

Informatsiia pro stan i rozvytok strakhovoho rynku v Ukraini [Information on the state and development of the insurance market in Ukraine / National Commission that carries out state regulation

in the field of financial services markets]. Retrieved from https://nfp.gov.ua/content/informaciya-prostan-i-rozvitok.html.

Reitynh strakhovykh kompanii po DMS 2016: premii [Rating of insurance companies by LCS 2016: Prizes]. Retrieved from http://med-insurance.com.ua/ratings/24.

Dopovid «Henderni aspekty rynku pratsi v Ukraini» [Report «Gender Aspects of the Labor Market in Ukraine»]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Pokaznyky strukturnoi statystyky po subiektakh hospodariuvannia z rozpodilom za yikh rozmiramy [Indicators of structural statistics on business entities with distribution by size]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

SK «Rarytet» [IC «Rarity»]. Retrieved from http://raritet.net.ua/complex-acd-2.

Zatverdzheno pokaznyk serednoi zarplaty [Approved indicator of middle profit]. Retrieved from http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=253488&cat_id=95535.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ