ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ігор Богданович Назаркевич Львівський національний університет імені І. Франка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5856-531X
  • Олександра Василівна Кривень Львівський національний університет імені І. Франка, Ukraine
  • Альона Миколаївна Ревко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7888-3657

Ключові слова:

структурна трансформація, економічний розвиток, економічне зростання, національна економіка, науково-технічний прогрес, інституційні зміни, соціальна інфраструктура

Анотація

У статті розглянуто еволюцію особливостей та механізмів здійснення структурних трансформацій у зарубіжних країнах, що призвели до формування нині існуючих високоефективних ринкових економік. Проаналізовано ендогенні та екзогенні чинники, що викликають структурні зміни та значною мірою визначають рівень розвитку національної економіки, на прикладі високорозвинених капіталістичних країн та країн Південної Азії. Запропоновано визначення таких дефініцій, як «економічний розвиток», «економічне зростання» та «соціальна інфраструктура» з погляду структурних перетворень у національній економіці. Досліджено питання впливу рецесійних шоків на зміни в розвитку галузевої й регіональної структури національної економіки. Визначено перелік найпоширеніших засад та важелів здійснення структурних трансформацій державними інституціями.

Біографії авторів

Ігор Богданович Назаркевич, Львівський національний університет імені І. Франка

кандидат економічних наук, доцент

Олександра Василівна Кривень, Львівський національний університет імені І. Франка

кандидат економічних наук, доцент

Альона Миколаївна Ревко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). C. 28–37.

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Методика оцінки прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2(6). С. 9-17.

Лукінов І. І. Економічні трансформації наприкінці 20-го сторіччя: монографія. [Б. м.:

б. в.], 2000. 201 с. URL: http://vuzlib.org/lukinov/_index.htm.

Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання / пер. з англ. Андрій Лапін. Київ:Наш Формат, 2016. 400 с.

Шаблиста Л. М. Державне регулювання структурних зрушень в економіці України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання

економікою» / НАН України. Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2003. 36 с.

Dartanto, T., E.Z.W. Yuan, Y. Sofiyandi. Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia. ADBI Working Paper. № 783. Tokyo: Asian Development

Bank Institute. 2017. 23 р.

Dongheon Lee. Industrial Variety and Structural Change in Korean Regional Manufacturing, 1992–2004. Growth and Change. Vol. 48 No. 2 (June 2017). Р. 246–264.

Nazarkevych I. Conceptual approaches to regulation of structural changes in economic systems. Formation strategy of economic structures: the tools and practices / edited by A. Berezin &

M. Bezpartochnyi. Riga: «Landmark» SIA, 2016. Р. 54–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ