РЕНОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

Автор(и)

  • Віктор Анатолійович Замлинський Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

Ключові слова:

реновація, модернізація, аграрний сектор, продовольство, інтенсифікація, тваринництво, державна підтримка розвитку сільського господарства, нетрадиційні галузі тваринництва, сільськогосподарський світогляд, попит на продукти харчування, зростання виробництва

Анотація

Досліджено сучасний стан функціонування підприємств агропродовольчого сектору в Україні та запропоновано комплекс реноваційних механізмів, які забезпечать підприємствам інтенсивний напрям розвитку. Запропоновані заходи будуть сприяти залученню інвестицій міжнародних фінансових установ в агропромисловий комплекс, дозволять реалізувати масштабні проекти згідно із сучасними вимогами до ресурсозбереження, інноваційності та екологічності з дотриманням принципів прозорості, ефективності та можливості використання інституту державно-приватного партнерства, впровадження енергоощадних технологій, комплексної автоматизації виробничих процесів.

Біографія автора

Віктор Анатолійович Замлинський, Одеський національний політехнічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Гришова І. Ю., Митяй О. В. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення онкурентоспроможності аграрних підприємств. Економічний простір. 2015. № 100. С. 125–135.

Замлинська О. В., Замлинський В. А. Розвиток суб’єктів аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 4 (68). С. 71–76.

Замлинський В. А. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Бізнес-навігатор. 2013. № 2 (31). С. 12–16. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/jour.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL: http://minagro.gov.ua/node/16822.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 884. URL: https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Poryadku-vikoristannya-koshtivperedbachenix-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-pidtrimki-galuzi-tvarinnictva-ta-viznannya-takimishho-vtratili-chinnist-deyakix-postanov-Kabinetu-Ministriv-Ukraini.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971.

Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

Dobrianskа N. A., Popovich О. М. Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases. Економіка: реалії часу. 2017. № 4 (32). С. 37–43. URL:

https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/37.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА