РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

Ключові слова:

комерція, електронна комерція, інформаційна економіка, інформація, інформаційне суспільство, система, системний підхід

Анотація

У статті розглянуто теоретичні положення ролі електронної комерції в розвитку інформаційної економіки. Зокрема, досліджено сутність таких категорій, як «електронна комерція» та «інформаційна економіка». Результати проведеного дослідження дали змогу встановити окремі варіанти пізнання особливостей взаємодії електронної комерції та інформаційної економіки. Зокрема, було виділено такі з них: розгляд електронної комерції як частини системи інформаційної економіки та розгляд електронної комерції як окремої системи. У статті описано сутність зазначених концепцій. Також визначено основні переваги та недоліки функціонування електронної комерції для споживачів та виробників, що дозволило обґрунтувати наявність як позитивних, так і негативних впливів електронної комерції на розбудову інформаційної економіки.

Біографія автора

Дмитро Станіславович Пілевич, Національний університет ДФС України

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 811: Логістика. С. 11–19.

Гармідер Л. Д., Орлова А. В. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18). С. 58–65.

Дубина М. В. Особливості функціонування ринку фінансових послуг України у просторі розвитку інформаційної економіки. Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 115–133.

Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2007. 22 с.

Корейчук Б. В. Информационная экономика: учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 400 с.

Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 1 (14). С. 25–34.

Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2014. № 8 (161). С. 93–97.

Ніколаєв Є. Б. Про предмет теорії інформаційної економіки. Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2010. Т. 1:

Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. С. 59–61.

Патраманська Л. Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505.

Пілевич Д. С. Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 109–114.

Пілевич Д. С. Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 114–121.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print.

Страхарчук В., Страхарчук А. Концептуальні засади електронного банківського бізнесу. Молодь і ринок. 2012. № 4 (87). С. 59-64.

Толстяков Р. Р. Основные факторы формирования информационной экономики: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Тамбов, 2003. 20 с.

Шкарлет С. М., Дубина М. В. Ідентифікація сутності інформаційної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1 (9). С. 99–105.

Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Essence and features of information society development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 2 (10), Vol. 1. Р. 152–158.

Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Tarasenko А. V. Basic descriptors of the information economy development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3 (11). Vol. 1. Р. 8–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА