ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Olena Bazilinska National University «Kyiv-Mohyla Academy», Ukraine
  • Olena Panchenko Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

транспортна складова економіки, сталий розвиток регіону, якість транспортних послуг, регіональний транспорт, регіональний розвиток

Анотація

Транспортна складова економіки відрізняється гнучкістю та мобільністю, що робить її основою ефективного функціонування будь-якої економічної системи. Тому на сучасному етапі зростає роль та значення всіх видів транспорту, і особливо регіонального, випереджальний розвиток і надійна робота якого є невід’ємною умовою не тільки загальноекономічного зростання, а і соціальної стабільності країни в цілому.

Метою статті є дослідження особливостей транспортної складової економіки як чинника, який сприяє сталому розвитку будь-якого регіону.

У статті розкривається сутність та значення транспортної складової економіки регіону, яка являє собою складну систему, що забезпечує задоволення потреб у доставці вантажів і пасажирів та створює єдність, цілісність, відкритість і комплексність розвитку господарства регіону. У статті визначені особливості транспортної складової економіки як чинника, що сприяє стабілізації регіонального розвитку. При цьому зазначається, що надійне функціонування транспортних регіональних систем впливає не тільки на внутрішній розвиток окремих регіонів, а й у великій мірі визначає успішність зовнішньоекономічної діяльності. На основі діагностики сучасного стану регіонального транспорту доведена принципова зміна потреби в його послугах, яка з’явилась у результаті реформування.

У ході дослідження особлива увага приділяється питанням формування системи якості регіональних транспортних послуг, що є передумовою підвищення конкурентоспроможності регіону. При цьому доведено, що слід розрізняти якість роботи транспорту регіону та якість його послуги. Показниками якості роботи транспорту є оборот і продуктивність транспортних засобів, маса і швидкість руху та ін. Якість транспортної послуги характеризується ступенем задоволення потреби в перевезеннях, їхньою ритмічністю, дотриманням встановлених термінів доставки та збереженням перевезених вантажів.

У результаті дослідження визначено, що регіональна транспортна складова економіки повинна розглядатися як система, спрямована на створення транспортної послуги визначеної якості, тобто сукупності корисних для споживача властивостей. Окрім того, проведена оцінка споживчих властивостей послуг транспортної складової економіки регіону, а також розкрита їх сутність та специфіка.

Біографії авторів

Olena Bazilinska, National University «Kyiv-Mohyla Academy»

PhD in Economics, Associate Professor

Olena Panchenko, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

Glutkyn, O. P. (Ed.), Gorbunov, N. M., Gurov, A. I., Zorin, Yu. V. (1999). Vseobshchee upravlenie kachestvom [Total Quality Management]. Moscow: Radio i sviaz [in Russian].

Zerkalov, D. V. (2006). Transportna systema Ukrainy: dovidnyk [Transport system of Ukraine:dictionary]. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Korniietskyi, O. V. (2016). Rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu, yak vazhlyvyi chynnyk derzhavnoho upravlinnia [Regulation of the socio-economic development of the region as an important factor in public administration]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, 174, 67–73 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ