СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОЛАБОРАЦІЇ БАНКІВ ТА FINTECH

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Д’яконова Сумський державний університет, Ukraine
  • Люмила Дмитрівна Павленко Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4724-7567
  • Олена Анатоліївна Криклій Сумський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

банк, банківська система, банківські послуги, фінансові послуги, FinTech, RegTech, SupTech

Анотація

У статті досліджено тенденції адаптації банків до функціонування в умовах стрімкого розвитку фінансових технологій FinTech. Визначення етапів еволюції FinTech дало змогу визначити основні форми взаємодії нових гравців на ринку з банками, вдосконалення яких створить основу для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності банків на ринку через впровадження нових форм співпраці. На основі даних EY FinTech Adoption Index проаналізовано ринки провідних країн світу, що є лідерами впровадження FinTech. Визначено поточний та очікуваний рівень використання FinTech відповідно до секторів, що отримали найбільші інвестиційні потоки. За результатами дослідження визначено глобальні тренди фінансового ринку: мобільні платежі, грошові перекази, краудфандинг, блокчейн, криптовалюти та Р2Р кредитування, що мають бути пріоритетними сферами для банків при впровадженні FinTech для набуття конкурентних переваг порівняно з наявними на ринку пропозиціями нетрадиційних фінансових послуг.

Біографії авторів

Ірина Іванівна Д’яконова, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор

Люмила Дмитрівна Павленко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук

Олена Анатоліївна Криклій, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

WORLD FINTECH REPORT 2018. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf.

Insights from the EY FinTech Adoption Index and EY FinTech Australia Census. URL:

https://actuaries.asn.au/Library/Events/FSF/2018/P2ErikHeller.pdf.

ASEAN FinTech Census 2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYasean-fintech-census-2018/$FILE/EY-asean-fintech-census-2018.pdf.

Поченчук Г. М. FinТech в структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49–55.

Мазаракі А., Волосович С. Fintech у системі суспільних трансформацій. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2. С. 5–18.

Морозко Н. И., Диденко В. Ю. Основные тренды развития индустрии финансовых технологий: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 176 с.

Тарасюк М. В., Кощєєв О. О. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. № 131. С. 94–110.

Anderson H. How Artificial Intelligence And Machine Learning Impact The Insurance Industry. URL: http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2017/06/14/artificialintelligencemachine-learning-impact-insurance-industry-05143397.

Browne R. Everything you’ve always wanted to know about fintech. URL: https://www.cnbc.com/2017/10/02/fintech-everything-youve-always-wanted-to-knowabout-financial-technology.html.

Omarini А. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Apporoach for Bak’s Future . URL: https://ideas.repec.org/a/ibn/ibrjnl/v11y2018i9p23-36.html.

Arner W. FinTech: Evolution and Regulation Professor Douglas W. Arner Asian Institute of International Financial Law University of Hong Kong. URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/

assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf.

Douglas W. FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox URL:

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/rf-brief/rfbr-v3-n4-1.ashx.

.Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року: затверджена Постановою Правління НБУ від 18 травня 2015 р. № 391. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.

Christensen С., M. Raynor, McDonald. What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review. 2015. № 12 (December). Р. 44–53. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50233.

Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог / проект USAID «Трансформація фінансового сектору». URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.

Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services / Global FinTech Report 2017. PWC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-globalfintech-report-2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ