ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Ткаченко Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6312-4586

Ключові слова:

накопичувальні пенсійні фонди, пенсійна система, пенсійні активи, інвестиційний портфель, інвестиційні обмеження, пенсійні виплати

Анотація

Досліджено проблему інвестування пенсійних накопичень на фінансовому ринку. З’ясовано зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів. Розкрито призначення інвестиційної декларації, визначено інвестиційні цілі, окреслено інвестиційні обмеження діяльності недержавних пенсійних фондів. Охарактеризовано три типи інвестиційних стратегій недержавних пенсійних фондів: консервативну, помірковану та агресивну. Ідентифіковано ризики діяльності недержавних пенсійних фондів. Описано етапи управління ризиками недержавних пенсійних фондів. Запропоновано сукупність заходів щодо розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні: розширити напрямки розміщення пенсійних накопичень, диференціювати законодавчі обмеження для інвестиційних портфелів із різним рівнем ризику, надати можливості учасникам фондів обирати тип інвестиційної стратегії при управлінні пенсійними активами, запровадити використання бенчмарка інвестиційної дохідності.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Ткаченко, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор

Посилання

Діденко Л. В., Головенко І. П. Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в Україні. Збірник наукових праць Національного університету

державної податкової служби України. 2016. № 1. С. 30–44.

Кириленко О., Сидорчук А. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: світовий досвід та реалії України. Світ фінансів. 2005. Вип. 3-4. С. 131–142.

Козак Г. І. Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 5. С. 24–28.

Криклій В. А. Зарубіжний досвід функціонування недержавних пенсійних фондів та можливості його застосування в Україні. Економічний часопис – ХХІ. 2013. № 1-2(2). С. 34–37.

Штепенко К. П., Деркаченко А. В. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Молодий вчений. 2016. № 12.1 (40). С. 1006–1010.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2018 / Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf.

Insurance companies and pension funds as institutional investors: global investment pattern.

URL: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/globalpensionstatistics.htm.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ