КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ І НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Автор(и)

  • Юлія Володимирівна Дятлова Донецький державний університет управління, Ukraine

Ключові слова:

конкуренція, конкурентні переваги, міжнародний рух капіталу, еволюція теорій, концепція конкурентної інтерналізації в банківському секторі, основні положення, підходи до дослідження

Анотація

У статті систематизовано наукові погляди щодо теорій конкуренції, конкурентних переваг та міжнародного руху капіталу. Наведено коротку характеристику еволюційних концепцій різних наукових шкіл і напрямів. На засадах компаративного аналізу окреслено прогалини теорій щодо розвитку національного банківського сектору в умовах конкуренції з капіталом іноземних банківських груп. Обґрунтовано доцільність розроблення концепції конкурентної інтерналізації. Доведено її важливість для банківського сектору України. Сформульовано основні положення концепції конкурентної інтерналізації в банківському сектору. Запропоновано та обґрунтовано підходи до дослідження процесів розвитку банківського сектору в умовах конкурентної інтерналізації.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Дятлова, Донецький державний університет управління

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Руда О. Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 58–61.

Меда Н. С. Поняття банківського товару і його зв’язок з категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція» Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. 2014. Вип. 38. С. 196–204.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Дата оновлення: 09.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Дятлова Ю. В. Інтернаціоналізація, інтеграція та інтерналізація в банківському секторі:теоретико-методологічні аспекти в контексті глобальної конкуренції. Держава та регіони.

Сер. Економіка та підприємництво. 2018. № 6 (105). С. 145–151.

Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: монографія / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: Вектор, 2012. 462 с.

Налuвайко Н. Н. Иностранный капитал в банковской системе республики Беларусь. URL:

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/14034/2/Nalivayko_N_N_Ust_rost_2012_S_75-77_ocr.pdf.

Михайлов А. В. Иностранный капитал в банковском секторе Российской Федерации. Причины, становление и последствия. Московский экономический журнал. 2018. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-kapital-v-bankovskom-sektore-rossiyskoy-federatsiiprichiny-stanovlenie-i-posledstviya.

Claessens S., Horen N. Foreign banks: trends, impact and financial stability. IMF Working Paper WP/12/10 (January 2012). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1210.pdf.

4. Bankers without Borders. Global Financial Development Report 2017/2018. URL:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28482/9781464811487.pdf.

Дятлова Ю. В. Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції. Економічний простір. Дніпро, 2018. № 140. С. 5–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ