КЛАСТЕРНІ СТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Галина Миколаївна Самійленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6844-647X

Ключові слова:

кластер, кластерні структури, кластерний підхід, регіональний розвиток, інтеграція, кластерні ініціативи

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретичних засад регіональних кластерних структур. З’ясовано різнобічність розуміння значення поняття «кластер» залежно від сфери досліджень. Досліджені підходи до трактування сутності категорії «кластер», виділено основні аспекти кластерних утворень. Представлена власна розробка класифікації кластерних об’єднань. Визначені переваги застосування кластерної моделі відносно функціонування та розвитку регіону загалом та щодо кожного учасника кластерної структури. Систематизовано практичний досвід реалізації кластерного підходу за регіонами України, виявлено основні труднощі та проблеми формування та подальшого роз- витку вітчизняних кластерів та сформульовано їхні особливості.

Біографія автора

Галина Миколаївна Самійленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: энциклопедический словарь. Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. 384 с.

Бутко М. П., Самійленко Г. М. Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональної економіки в сучасних умовах: монографія / під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2012. 372 с.

Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів /уклад. Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук. Київ: КНЕУ, 2004. 60 с.

Конопліцький В. А., Філіна Г. І. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний. Київ:КНТ, 2007. 580 с.

Портер М. Конкуренция: пер с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні. Економіст. 2000. № 1. С.29–33.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці: монографія. Київ: Логос, 2004. 848 с.

Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення. Економіка України. 2002. № 11. С.35–41.

Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці. Перспективні дослідження. 1999. № 2. С. 3–16.

Семенов Г.А., Богма О.С. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: монографія. Запоріжжя : КПУ, 2008. 244 с.

Янг Лоурен Е. Технопарки та кластери фірм. Київ: ПЕРУ. 1996. 121 с.

Волкова Н. Н., Сахно Т. В. Промышленные кластеры. Полтава: АСМИ. 2005. 270 с.

Гоблик В. В. Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття: монографія. Ужгород: Ліра, 2009. 232 с.

Федоренко В. Г., Тугай А. М., Гойко А .Ф., Джабейло В. Б. Концепція кластерної політики в Україні. Економіка та держава. 2008. № 11. С. 5–15.

Посібник з кластерного розвитку. 2006. 38 с. URL: http://economy-mk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.

Брикова І. В. Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 4. С. 48–56.

Буснюк С. В. Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання: дис. … канд. екон. наук / Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2015. 229 с.

Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О. М. Алимов та ін.; за заг. ред. В. І. Ляшенка. Запоріжжя: КПУ, 2014. 798 с.

Українські кластери. URL: http://ucluster.org.

Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 95–105.

Кластери в економіці України. URL: http://www.geograf.com.ua/blogs/entry/klasteri-vekonomitsi-ukrajini.

Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: могографія. Хмельницький: ХНУ, 2011. 502 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ