ОНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Іванова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6622-7310

Ключові слова:

інфраструктура, інфраструктурний потенціал, євроінтеграція, регіональний розвиток, інфраструктурний ефект, модернізаційний процес

Анотація

У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурного потенціалу України з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного вибору України. У межах реалізації модернізаційних напрямів національ-
ної економіки підкреслено пріоритетність трансформації інфраструктурного сектору, який виступає каркасом економічних відносин та ефективним засобом реалізації інтеграційних процесів в Європейський Союз.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Іванова, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». Київ: НІСД, 2015. 684 c.

Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». Київ: НІСД, 2014. 148 с.

Бляхман Л. С. Инфраструктура – ключевой и ограниченно рыночный сектор современной экономики. Проблемы современной экономики. 2014. № 2 (46). C. 9–18. URL: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=4509.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. Урядовий кур’єр. 2014. № 160.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2012. 256 с.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2013. 576 с.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / наук. ред. В. С. Кравців; наук. координатор C. Л. Шульц; НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 204 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Decision No 884/2004/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 29 April 2004. Amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the Trans-

European Transport Network. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

OJ:L:2004:167:0001:0038:EN:PDF.

Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study. Prepared under the Netherlands financed World Bank executed Trust Fund “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”. Kyiv, 2010. 127 p.

White Paper on Transport, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2011. 32 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ