НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ІНТЕРПРЕТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Оксана Володимирівна Чумак ПрАТ «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6387-2840

Ключові слова:

класифікація, інституціональна одиниця, державна власність, правова форма, державне підприємство

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові документи, за якими визначаються основні класифікаційні ознаки об’єктів та видів державної власності. Систематизовано та охарактеризовано види підприємств державної форми власності та інституціональних одиниць державного сектору економіки в розрізі
різних правових ознак. Розглянуто порядок управління корпоративним правами об’єктів державної власності. Розкрито сутність суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі за правовим форматом. Наведено огляд основних моделей власності, за якими здійснюється управління державними підприємствами за
зарубіжною практикою. Узагальнено напрями забезпечення ефективної нормативно-правової бази для державних підприємств з позиції еталону ОЕСР.

Біографія автора

Оксана Володимирівна Чумак, ПрАТ «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Тарасюк Г. М. Управління державними підприємствами: проблеми та перспективи. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2014. № 4 (70). С. 111–118.

Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств: дис. ... д-ра екон. наук: 08.04.01 / ДВНЗ «УАБС НБУ». Суми, 2000. 404 с.

Гасанов С. С., Іваницька О. М., Кощук Т. В. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні. Фінанси України. 2015. № 12 (241). С. 48–62.

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Statistical papers. Series M. 2008. No. 4, Rev. 4. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf.

Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України: Наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Реєстр (перелік) ФДМУ. Фонд державного майна України: веб-сайт. URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-Subiekti-gospodaruvannya.html.

Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів. Класифікатор

організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004. Наказ від 28.05.2004 № 97 / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04.

World investment report (2019). Special economic zones. United Nations. URL:

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf.

Board practices and financing for latin American. State-owned enterprises. Report. November 2015. URL: https://www.oecd.org/daf/ca/Board-Practices-Financing-Latin-American-SOEs.pdf.

Governance of state-owned enterprises in the baltic states: рublic perceptions, regional & national rankings of SOEs, board structures and composition, the legal and institutional framework for SOE governance. Baltic Institute of Corporate Governance. P. 115. URL: http://www.bicg.eu/wpcontent/uploads/2016/02/Governance-of-State-Owned-Enterprises-in-the-Baltic-States.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ