НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

бенчмаркінг, принцип, управління, підприємство-аналог, метод управління

Анотація

У статті поглиблено науково-концептуальні положення використання бенчмаркінгу як методу управління підприємствами через виокремлення та обґрунтування сутності базових принципів його застосування. До їх числа було віднесено такі: інформаційна доступність, інформаційна відкритість, достовірність інформації, наявність зразка, систем-
ність, обґрунтованість результатів, спроможність та якість, об’єктивність і неупередженість. Увага була приділена деталізації передумов, за яких ці принципи повинні дотримуватися керівництвом підприємств. Також у статті визначено базові переваги даного методу підвищення ефективності роботи окремих суб’єктів господарювання.

Біографія автора

Марія Олександрівна Варгатюк, Одеський державний аграрний університет

аспірантка

Посилання

Ганін В. І., Ганіна Н. В., Гурова К. Д. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 224 с.

Герасимчук Л. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 3. Т. 3. С. 99-103.

Гришова І. Ю., Стоянова-Коваль С. С. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 2. С. 195-204.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 668 с.

Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 533-540.

Палеха Ю., Горбань Ю. Інформаційний бізнес: навч. посіб. Київ, 2019. 492 с.

Соколова Е. В. Бенчмаркинг в инфраструктурных отраслях: анализ методологии и практики применения. Научные доклады. 2007. № 1(R)–2007. 29 с.

Хоу Тецзянь, Гришова І. Конкурентні війни бізнесу в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та фінансового інжинірингу. Цифрова економіка: тренди та перспективи: мате-

ріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.). Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. С. 120-122.

Шкарлет С. М., Гонта О. І., Дубина М. В. Особливості застосування системного підходу до пізнання економічних явищ. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8), ч. 1. С. 9-17.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тунік М. В. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України: монографія. Чернігів: ЧНТУ,

320 с.

Gryshova, I. Yu., Mityay O. V., Gnatyeva T. M. Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 2. С. 25-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ