НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР БЮДЖЕТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Жогіна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Максим Миколайович Забаштанський Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

бюджетування, публічні закупівлі, військові закупівлі, очікувана вартість предмету закупівлі, конкурентні торги, метод порівняння ринкових цін, ефективність використання бюджетних коштів, фінансування військових витрат

Анотація

Систематизовано процедури публічних закупівель для «звичайних» замовників та замовників, що діють в окремих сферах господарювання. Представлено процедури військових закупівель у розрізі конкурентних та неконкурентних процедур. Обґрунтовано, що переговорна процедура є обмеженою до застосування в Україні, тому в якості домінуючої процедури військових закупівель наразі є відкриті торги. Побудовано структурно-логічну схему бюджетування військових закупівель. Визначено основні проблеми бюджетування військових закупівель, а саме – завищення як потреби в обсягах закупівлі військового майна, так і ціни предмета закупівлі. Досліджено методи визначення очікуваної вартості військових закупівель (метод порівняння ринкових цін, нормативний метод, тарифний метод, проєктно-кошторисний метод, витратний метод). Доведено ефективність визначення очікуваної вартості війсь-
кових закупівель за методом порівняння ринкових цін у частині оцінювання однорідності значень та компаундирування цін об’єкта закупівлі.

Біографії авторів

Олена Володимирівна Жогіна, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Максим Миколайович Забаштанський, Чернігівський національний технологічний університет

доктор  економічних  наук,  професор

Посилання

Колотій В. М. Специфіка ринку державних закупівель. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. № 3. С. 24–27.

Критенко О. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «державні закупівлі». Вісник Академії митної служби України. 2014. № 1. С. 19–26.

Кулак О. П. Розвиток системи державних закупівель в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2012. № 4(40). С. 31–37.

Науменко С. М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(2). С. 242–247.

Юдіцький О. Л. Соціальна сутність, мета та завдання інституту державних закупівель в Україні. Держава і право. 2010. Вип. 50. С. 430–435.

Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14.

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII, зі змінами. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Про затвердження порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 432, зі змінами. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF.

Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII, зі змінами. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19.

Методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі. URL: http://cpb.org.ua/viznachennya_ochikuvanoi_vartosti.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА