СИСТЕМНО-СИНЕРГІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Альона Миколаївна Ревко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7888-3657

Ключові слова:

соціальна інфраструктура, соціогуманітарний простір, система, синергетичний феномен, функція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню системно-синергійної парадигми прояву соціальної інфраструктури в умовах формування та розвитку соціогуманітарного простору регіону. Доведено, що система соціальної інфраструктури регіону формується в триєдності матеріальної, інформаційної та синергійної основ. Встановлено, що в аспекті функціонування соціогуманітарного простору регіону система соціальної інфраструктури представлена такими підсистемами (компонентами), як культурологічна інфраструктура, освітня інфраструктура, медична інфраструктура, спортивно-фізкультурна інфраструктура та інформаційна інфраструктура. Визначено основні функції системи соціальної інфраструктури, які сприяють поєднанню державної та регіональної політики в напрямі розвитку системи соціальної інфраструктури регіону та підвищення якості життя населення.

Біографія автора

Альона Миколаївна Ревко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Пепа Т. В., Чернюк Л. Г. Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку регіонів України (методолого-організаційний аспект): монографія. Вінниця, 2015. 280 с.

Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / за заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 276 с.

Регіональні суспільні системи / відп. ред. Л. К. Семів. Львів, 2007. 496 с.

Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника. Сумы: Университетская книга, 2009. 1216 с.

Місцевий розвиток за участі громади: монографія: у 2 т. Суми: Університетська книга, 2013. Том 1: Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг.

ред. Ю. М. Петрушенка]. 352 с.

Witkowski K., Starościc D. System infrastruktury społecznej w gminie. PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE. 2008. T. IV, Sulechуw. S. 177–194.

Ekonomika i zarządzanie miastem / red. R. Brol. Wrocław, 2004.

Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). С. 28–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ