ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСШТАБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Наталія Тимофіївна Шадура-Никипорець Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7990-0105
  • Юлія Ігорівна Никипорець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

кореляційно-регресивний аналіз, стохастична модель, регіон, коефіцієнт еластичності, поле кореляції, еколого-економічний аналіз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку економічних та екологічних параметрів функціонування регіональної господарської системи на основі використання прийомів кореляційно-регресійного аналізу. На прикладі Чернігівської області розроблено стохастичні моделі прямого зв’язку в системі відносин «виробництво – довкілля», які дозволяють математично описати залежність екологічних характеристик регіону від рівня валового регіонального продукту.

Біографії авторів

Наталія Тимофіївна Шадура-Никипорець, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Юлія Ігорівна Никипорець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка

Посилання

Головне управління статистики у Чернігівській області. URL: http://www.chernigivstat.gov.ua/books/silgosp.php.

Доля В. Т. Економетрія: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 208 с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. Київ, 2008. 639 с.

Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Київ: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу. Київ: Центр учбової літ., 2009. 296 с.

Статистичний збірник «Довкілля України» за 2017 рік / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 225 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ