РОЗВИТОК E-BANKING: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Ольга Миколаївна Шеремет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

електронний банкінг, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, Інтернет, мобільні додатки

Анотація

Сучасні інформаційні технології вже пронизують більшу частину сфер життєдіяльності людини, особливо швидко розвиваються у фінансовій системі, зокрема, у банківському секторі. Нині банківські установи зацікавлені в інвестуванні власних коштів у розробку передових фінансових технологій, до яких можна віднести й електронний
банкінг (e-banking), з метою збереження своєї частки на ринку та забезпечення конкурентоспроможності. У статті розкрито сутність поняття «електронний банкінг» та його форм, виявлено стан та перспективи розвитку електронного банкінгу в європейських країнах та в Україні.

Біографії авторів

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

доктор  економічних  наук,  доцент

Ольга Миколаївна Шеремет, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Для чого українці використовують інтернет-банкінг (інфографіка). URL:

https://news.finance.ua/ru/news/-/440612/dlya-chego-ukraintsy-ispolzuyut-internet-banking-infografika.

Домінова І. В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки. Облік і фінанси. 2016. № 2. С. 104–109.

Назаренко В. А., Бочкова Е. В. Интернет-банкинг за рубежом: история и современное состояние. Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь: Меркурий, 2015. С. 84-87.

Офіційний сайт «ABN AMRO». URL: https://www.abnamro.com/en/index.html.

Офіційний сайт «First direct». URL: https://www1.firstdirect.com.

Офіційний сайт «Nordea Bank AB». URL: https://www.nordea.com/en.

Офіційний сайт Monobank. URL: https://www.monobank.ua/?lang=ru.

Офіційний сайт ПАТ «АльфаБанк». URL: https://alfabank.ua/ru.

Офіційний сайт ПАТ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua/ru.

Офіційний сайт ПАТ «Райффайзен банк Аваль». URL: https://www.aval.ua.

Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Жук О. С. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «FinTech». Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). С. 148-157.

Bojan Daniela & Mutu Simona & Paun Dragos. Electronic Banking – Advantages For Financial Services Delivery. December 2010. Vol. 1(2). P. 672-677.

Digital Economy and Society Index 2018. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

E-banking in the Nordic countries - its emergence and perspectives M Suominen Handbook eBanking. Stuttgart, Germany, 2001. URL: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-

/ebanking.pdf.

Golden, S. A. R. Recent Research in Social Sciences & Humanities. EduPedia Publications (P) Ltd. 2017. Vol. 1. P. 1-91.

Individuals using the internet for internet banking. European Commission. URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00099&plugin=1.

Jay D. Wilson, Jr. Creating Strategic Value through Financial Technology. Finance & Investments Special Topics. June 2017. 288 р.

Kapinus L. V., Skryhun N. P. Development of electronic banking technologies in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2014. № 3-4 (1). Р. 55-58.

Shaikh A., Karjaluoto, H. Mobile banking adoption: A literature review. Telematics and Informatics. 2015. Vol. 32. Р. 129-142.

Sheremet O. M., Dubyna M. V., Lytvyn S. V. Global and domestic experience in the development of e-banking. Youth science – 2019: socio-economic and humanitarian aspects of society development: International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists (April 17-18, 2019). Chernihiv, 2019. Part 1. Р. 114–117.

Shkarlet S., Dubyna M., Vovk V., Noga M. Financial service markets of Eastern Europe: a compositional model. Economic Annals-XXI. 2019. № 176(3-4). Р. 26-37.

Shkarlet S., Prokopenko V., Dubyna M. Directions of development of the financial services market of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, no. 5. P. 412-420.

Technology, Knowledge and the Firm. Implications for Strategy and Industrial Change. Edited by Ken Green, Marcela Miozzo and Paul Dewick. 2008.

The Way We Bank Now: It’s in your hands June 2014. URL: https://www.bba.org.uk/wpcontent/uploads/2014/07/BBA_TWWBN_WEB.pdf.

UK's first online banking service Homelink hits 30. 2013. URL:

https://www.finextra.com/newsarticle/25443/uks-first-online-banking-service-homelink-hits-30.

Zaleska M. Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 20 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ