РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3538-6997

Ключові слова:

матеріальна-технічна база, соціальні послуги, стратегічне реформування, інфраструктура, трансферт, місцеве самоврядування, соціальна відповідальність

Анотація

У статті визначено сутність поняття та основні характеристики соціальної сфери України на етапі її трансформаційного поступу в умовах посилення глобалізації та європейського вектора зростання. З’ясовано роль матеріально-технічної бази як основи становлення соціальної моделі розвитку нашої держави, що має динамічний хара-
ктер і відображає зміни в соціальній сфері, які повинні відповідати сьогоденним та майбутнім потребам. Проаналізовано ситуацію на сучасному етапі, коли в результаті подій на Сході країни, економічного спаду, політичних конфліктів, відсутності стабільності зростає чисельність громадян, які потребують допомоги від держави й
можуть зберегти життєдіяльність тільки через отримання субсидій. Запропоновані заходи для покращення становища в соціальній сфері, які охоплюють збільшення повноважень об’єднаних територіальних громад, посилення ролі малих підприємств, діяльність на рівні регіонів і приміських територій, вирішення соціальних проблем села,
реалізацію стратегії соціальної відповідальності бізнесу, розвиток соціального підприємництва.

Біографія автора

Володимир Федорович Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор  економічних  наук,  професор

Посилання

Бирюков А. Инклюзивное развитие в контексте глобальных революций. Экономические стратегии. 2011. № 12. С. 80–81.

A New Starting for China’s Development A New Blueprint for Global Growth. Keynote Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, at the Opening Ceremony of the G20

Summit. URL: http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t2016 0909_3414.html.

Гриценко А. Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектори соціальної справедливості. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 5–18.

Статистика щодо кримінальних проваджень за ст. 212 КК України. URL: http://kmp.ua/ua/analutics/infoletters/statistics-of-criminal-proceedings-under-art-212-of-the-criminal-code-of-ukraine.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні, 9 міс. 2016 р. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.

Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2007. 878 с.

Онищенко В. П. Соціальні передумови економічного розвитку України. Економіка України. 2017. № 9. С. 19–37.

Кінаш І. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 225–230.

Коновалова М. В. Фактори розвитку конкурентної державної системи надання соціальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 61–64.

Богуш Л. Г. Соціальна інфраструктура об’єднаних громад України: підходи до розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 172–183.

Міца В. В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 23–27.

Чекіна В. Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення. Фінанси України. 2017. № 3. С. 51–69.

Сотнікова О. В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. № 4. С. 74–80.

Булавка О. Г. Соціальна паспортизація сіл України – основа розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 78.

Гайдуцький П. І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільських територій. Соціально-економічні проблеми розвитку українсь-

кого села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 85–93.

Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 23–24.

Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Київ, 2013. 424 с.

Рябоконь В. П., Рарок Л. А. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 56–65.

Воробей В., Журовська І. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи. Київ: Проект СВБ, 2012. 56 с. URL: http://www.svb.ua/sites/default/files/

Analitichniy_Material.pdf.

Пасхавер О. Й., Верховодова Л. Т., Агеєва К. М. Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством. Київ: Дух і літера, 2007. 130 с.

Бержанір А. Л. Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 1. С. 12–14.

Кисельова Л. С., Ніньо-Амезкуіта Х. Л., Вейнбендер Т. Л., Дубровський В. Ж. Соціальне підприємництво як економічне явище: інновації і індикатори розвитку. Маркетинг і менедж-

мент інновацій. 2017. № 4. С. 250–259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ