МОДЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ (НЕЛІНІЙНОСТІ) СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ

Автор(и)

Ключові слова:

суспільна довіра, цикл довіри до фінансового сектору, довіра до банківської системи, довіра до небанківської фінансово-кредитної системи, швидкі перетворення Фур’є

Анотація

У статті представлені результати дослідження характеристик нелінійної динаміки суспільної довіри до фінансового сектору економіки загалом та її основних компонент (суспільної довіри до банківської і небанківської фінансово-кредитної систем), що ілюструється перехідною економікою України за період – 1 квартал 2009 – 1 квартал 2018 р. З цією метою був розроблений алгоритм, який дає змогу вивчити циклічний характер суспільної довіри
до фінансового сектору. Для виділення циклічної складової часового ряду використовувався гармонічний аналіз за допомогою швидких перетворень Фур’є. Фільтрація виявила значну волатильність довіри до фінансового сектору економіки та банківської системи зокрема, що свідчить про чуттєвість суспільної довіри до будь-яких інформацій-
них сигналів, змін і, як наслідок, дезорганізацію фінансового сектору та зростання соціальної напруженості. Також виявлено наростання кризи суспільної довіри до небанківських фінансово-кредитних установ через їх нездатність виконувати свої зобов’язання.

Біографії авторів

Марина Михайлівна Бричко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук

Ольга Віталіївна Кузьменко, Сумський державний університет

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Charemza W., Makarova S., Prytula Ya., Raskina J., Vymyatnina Yu. A Small ForwardLooking Inter-Country Model (Belarus, Russia and Ukraine). Economic Modelling. 2009. Vol. 26 (6). P. 1172–1183.

Stremmel H., Zsаmboki B. The Relationship between Structural and Cyclical Features of the EU Financial Sector. ECB Working Paper. 2015. No. 1812.

Kaminsky G., Reinhart C. On Crises, Contagion, and Confusion. Journal of International Economics. 2000. Vol. 51(1). P. 145–168.

Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 263–291.

Kaminsky G., Reinhart C., Vegh C. The Unholy Trinity of Financial Contagion. Journal of Economic Perspectives. 2003. Vol. 17 (4). P. 51–74.

Calvo G., Mendoza E. Rational contagion and the globalization of securities markets. Journal of International Economics. 2000. Vol. 51 (1). P. 79–113.

Beveridge W. H. Unemployment: A Problem of Industry. London: Longmans Green, 1909. 405 p.

Clark J. M. Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles. Journal of Political Economy. 1917. Vol. 25 (1). P. 217–235.

Pigou A. C. Industrial Fluctuations. London: MacMillan, 1927. 397 p.

Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Palgrave Macmillan, 1936. 472 p.

Borio C. The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? Journal of Banking and Finance. 2014. Vol. 45. P. 182–198.

De Grauwe P., Ji Y. The International Synchronisation of Business Cycles: the Role of Animal Spirits. Open Economies Review. 2017. Vol. 28 (3). P. 383–412.

Dйes S., Zimic S. Animal spirits, fundamental factors and business cycle fluctuations. Working paper series European Central Bank. 2016.

Di Bella C. G., Grigoli F. Optimism, Pessimism, and Short-Term Fluctuations. Working Paper IMF. 2018. No. 18/1.

Gomes O., Sprott J. C. Sentiment-driven limit cycles and chaos. Journal of Evolutionary Economics. 2017. Vol. 2 (74). P. 729–760.

Grinderslev O. J., Kramp P.L., Kronborg A. F., Pedersen J. Financial cycles: What are they and what do they look like in Denmark? Danmarks Nationalbank Working Papers. 2017. No. 115.

Krznar I., Matheson T. Financial and Business Cycles in Brazil. IMF Working Papers. 2017. Vol. 17 (12). P. 1–27.

Вдовиченко А. М. Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні. Економіка і прогнозування. 2013. № 2. С. 55–67.

Возна Л. Ю. Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2 (31). С. 23–34.

Лактіонова О. А. Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 308–319.

Якимова Л. П. Исследование бизнес-циклов пенсионной динамики. Економіка розвитку. 2015. № 3 (75). С. 28–37.

Yakimova L. The determinants of the cyclic recurrence of public trust in the non-state pension provision. Economics of Development. 2016. No. 79 (3). P. 86–95.

Бричко М. М. Довіра як засіб синхронізації фінансового та бізнес-циклів. Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 281–286.

Національний банк України: офіційна веб-сторінка. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index.

Державна служба статистики України: офіційна веб-сторінка. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Савченко Т. Г. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів. Вісник Національного банку України. 2011. № 6. С. 38-45.

Лопатин А. К., Черненко О. Б. Системный анализ экономических циклов Украины, России, Германии, США на фоне мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. (статистические аспекты). Искусственный интеллект. 2010. № 3. С. 494–500.

Никифорова О. В., Ястребова Г. С. Подходы к моделированию и прогнозированию циклических индикаторов развития СЭС. Бизнес Информ. 2011. № 10. C. 9–13.

Жениш Н. Бизнес-циклы в Центральной Азии и Российской Федерации / Университет Центральной Азии. Институт государственной политики и управления. 2013. 36 с.

OECD system of composite leading indicators / OECD, April 2012. 18 p. URL:

http://www.oecd.org/std/leading-indicators/41629509.pdf.

Bry G. Cyclical analysis of time series: selected procedures and computer programs. NBER Technical Paper. 1971. No. 20. 230 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ