ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Артур Віталійович Жаворонок Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9274-8240
  • Майя Пилипівна Федишин Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0807-6814
  • Наталія Олександрівна Ковальчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7886-2485

Ключові слова:

банківський продукт, банківська послуга, інновації, банківські технології, трансформація, дистанційні послуги, банківська система

Анотація

У статті проведено дослідження трансформації банківських продуктів і послуг в Україні, а саме: проаналізовано трансформацію банківських продуктів і послуг у забезпеченні ефективної діяльності комерційних банків та досліджено ефективність інновацій у сфері банківських технологій, продуктів і послуг. На цій основі визначено, що набувають популярності мобільні додатки та їхні функціонали, спрощується процес підключення до онлайн-банкінгу та дедалі
більше використовуються для платежів новітні технології, наприклад, соціальні боти Facebook Messenger. Обґрунтовано, що основним пріоритетом розвитку ринку банківських послуг повинні стати такі послуги і продукти, які забезпечать: поділ ризиків між банком і клієнтом; достатніми для угоди матеріальними активами; спрямованість діяльності банку на потреби клієнта; прозорість операцій; взаємне стимулювання розвитку банку і клієнта.

Біографії авторів

Артур Віталійович Жаворонок, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент

Майя Пилипівна Федишин, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент

Наталія Олександрівна Ковальчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук

Посилання

Андронік К. П. Альфа-Банк Україна і MasterCard розвивають нові альтернативи готівці в Україні. Промінь. 2015. URL: http://ua.prostobank.ua.

Вовчак О. Д., Миськів Г. В. Оцінка сучаного стану розвитку банків іноземних банківських груп в Україні. ScientificJournal «ScienceRise». 2016. № 8/1(25). С. 37–43.

Гірняк В. В. Іноземний капітал банків України: ризики та можливості. Інноваційна економіка. 2016. № 5. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/529/1/Hirnyak_inek_2014_5_51.pdf.

Грошово-кредитна статистика НБУ: дані НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Єсіна О. К. Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. Вип. 1 (48). С. 209–213.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Інформаційний Інтернет-портал Bankir.UA. URL: http://bankir.ua.

Корнєєв В. Л. Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг. Світ фінансів. 2017. № 2. С. 74–81.

Кривич Я. М. Вплив трансформаційних процесів на стратегічний розвиток. URL:

http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/797/3/4.pdf.

Мельников А. О. Тенденції розвитку банківського обслуговування. Наукові праці МАУП. 2018. № 3(30). С. 134-140.

Міщенко В. І., Слав’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції в умовах загострення конкуренції на ринку. Київ, 2015. 796 c.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://bank.gov.ua.

Файдула М. Р. Дистанційне обслуговування клієнтів банків та його розвиток в Україні. Банківська система України: стабілізація та драйвери зростання: зб. тез доп. Всеукр. наук.

інтернет-конф. Тернопіль: Вектор, 2017. С. 234-238.

Fedyshyn M. F., Abramova A. S., Zhavoronok A. V., Marych M. G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and

practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ