ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Валентина Віталіївна Мартиненко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9078-8345

Ключові слова:

міжбюджетні трансферти, фіскальна політика, фінансова децентралізація, місцеві бюджети, державний бюджет, оптимізація

Анотація

У статті проведено аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій) з державного бюджету зведеним обласним бюджетам України. Доведено, що ключовою умовою фінансової децентралізації є забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів, що досягається шляхом зменшення обсягу й ваги міжбюджетних трансфертів при реалізації фіскальної політики. Проведено формалізацію впливу середньорічних доходів населення і чисельності наявного населення області на видатки та рівень покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України за 2014–2017 рр. Побудовано 2 оптимізаційні задачі мінімізації між-
бюджетних трансфертів місцевих бюджетів та одержано значення доходів населення і наявної чисельності населення, за яких обсяг міжбюджетних трансфертів найменший.

Біографія автора

Валентина Віталіївна Мартиненко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Kyriacou A. P., Muinelo‐Gallo L., Roca‐Sagalйs O. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science. 2013. Vol. 94. No. 1.

P. 89–108. DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12061.

Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія. Одеса: Атлант, 2014. 462 с.

Сидор І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання. Вісник ТНЕУ. 2014. № 3. С. 20–29.

Baskaran T., Feld L. P., Schnellenbach J. Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: a meta‐analysis. Economic Inquiry. 2016. Vol. 54. No. 3, P. 1445–1463. DOI:

https://doi.org/10.1111/ecin.12331.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / за ред. А. І. Крисоватого,

О. М. Десятнюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 182 с.

Возняк Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу. Світ Фінансів. 2019. № 2(59). С. 49–59.

Martynenko V. V. Study of international experience in the implementation of fiscal policy in the context of financial decentralization. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2018. № 2 (2). P. 15–25. DOI: https://doi.org/10.31264/2545-093X-2018-2(2)-15-25.

Мартиненко В. В. Макроекономічні фактори модернізації фіскальної політики України. Фінансовий простір. 2019. № 1(33). C. 147–157. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(33).2019.177113.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ