ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Лариса Валентинівна Бабаченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6312-4700
  • Христина Олександрівна Ковшун Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6295-297X
  • Юлія Олександрівна Портна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5658-7961

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентна перевага, конкурентні стратегії, управління конкурентоспроможністю

Анотація

У статті через синтез таких понять, як «конкурентоспроможність», «конкурентна перевага» та «конкурентні стратегії» визначено сутність та необхідність управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах. Проаналізовано ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства як певного аспекту менеджменту підприємства. Встановлено, що система управління конкурентоспроможністю спрямована на формування, розвиток і реалізацію конкурентних переваг, забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції, оскільки конкурентоспроможність є найважливішою порівняльною характеристикою результатів діяльності підприємства в гострій боротьбі за споживача. Зростаюча актуальність необхідності управління конкурентоспроможністю підприємств в Україні зумовлюється складністю процесів ринкових економічних відносин і тими зрушеннями, що відбуваються під час інтеграції у світогосподарські процеси. Саме тому постає необхідність реалізації процесів пошуку, формування і розвитку конкурентних переваг для підвищення конкурентоспроможності, що, у свою чергу, зумовлює створення системи управління ними.

Біографії авторів

Лариса Валентинівна Бабаченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат  економічних  наук,  доцент

Христина Олександрівна Ковшун, Чернігівський національний технологічний університет

асистент кафедри

Юлія Олександрівна Портна, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Дерій Ж. В., Завгородня Н. В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України. Науковий вісник Ужгородського

університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(2). С. 264-267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__47.

Касич А. О. Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 290–294.

Касич А. О., Харькова Ж. В. Управління конкурентними перевагами підприємства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2016. Т. 25, № 2. С. 79–85.

Клименко С. М., Дуброва О. С., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2008. 520 с.

Кошелупов І. Ф. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. Одеса: ОДЕУ, 2009. 152 с.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. О. М. Тищенка. Харків: ВД «ІНЖЕК»,

384 с.

Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за ред.. О. А. Паршиної. Дніпропетровськ: Герда, 2013. 365 с.

Шкарлет С. М. Діагностика та оцінка конкурентоспроможності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 6. С. 158-164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ