ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У VUCA-СВІТІ

Автор(и)

  • Людмила Михайлівна Ремньова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5973-5912

Ключові слова:

VUCA-світ, VUCA-виклики, турбулентність, управління персоналом, менеджмент, компетентності персоналу

Анотація

У статті проаналізовано наявні взаємозв’язки між основними викликами та детермінантами VUCA-світу в контексті їхнього впливу на парадигмальні зрушення в системі сучасного HR-менеджменту. Обґрунтовано необхідність удосконалення бізнес-процесів сучасних компаній шляхом трансформації викликів VUCA-світу в джерело кон-
курентних переваг. Виокремлено основні детермінанти деструктивної та конструктивної моделей управління та розвитку персоналу в розрізі окремих ознак VUCA-світу. Обґрунтовано основні компетентності ефективного управлінця у швидко змінюваному середовищі.

Біографія автора

Людмила Михайлівна Ремньова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, професор

Посилання

Горобець Т. Час VUCA: до чого отуватися компаніям в епоху змін. URL: https://www.slideshare.net/TeamCareerForum/vuca-67983689.

Гросул В. А., Жилякова О. В. Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 393-399. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_64.

Козубовська І. В., Стойка О. Я., Сідун Л. Ю. Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої освітми в США (кінець ХХ початок ХХІ століття): монографія. Ужгород: Видавництво ПП

«АУДОР-ШАРК», 2015. 186 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/handle/lib/18469.

Мир VUCA. URL: http://becmology.blogspot.com/2016/03/vuca.html.

Петренко Л. М. Структурування інформації в управлінні якістю підготовки кваліфікованих робітників. Забезпечення якості освіти: теорія та практика: кол. монографія / під заг.

ред. Н. В. Житник. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. С. 130–157.

Ремньова Л. М., Ніколаєнко Ю. В. Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку. Науко-вий вісник Полісся. 2015. № 2(2). С. 139-147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_2_24.

Шкарлет С. М., Дубина М. В. Застосування турбулентного підходу до пізнання економічних систем. Науковий вісник Полісся. 2017. №1(9), ч. 1. С. 8–15. URL: https://nvp.stu.cn.ua/ru/-/item/623-application-of-turbulent-approach-to-the-knowledge-of-the-economic-systems/623-

application-of-turbulent-approach-to-the-knowledge-of-the-economic-systems.html.

Эволюция модели компетенций персонала в условиях неопределенности. URL: http://www.wardhowell.com/teinstitute/vuca__modeli_kompetencij

What VUCA Really Means for You. URL: https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-meansfor-you.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ