СТРАТЕГИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Альона Миколаївна Ревко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7888-3657

Ключові слова:

соціальна інфраструктура регіону, соціогуманітарний простір регіону, освітня інфраструктура, освітньо-професійне консультування, соціальне підприємництво

Анотація

Стаття присвячена дослідженню освітньої компоненти соціальної інфраструктури регіону як детермінанти формування соціогуманітарного простору та всебічного розвитку людини. Встановлено, що реалізація прав громадян регіонів України на освіту вимагає постійного розвитку освітньої інфраструктури та організації освітньопрофесійного консультування молоді. Визначено, що головною метою освітньо-професійного консультування молоді є допомога здобувачам освіти в прийнятті рішень, пов’язаних із вибором напряму освіти та професії, а також у плануванні кар’єри. Розглянуто успішний європейський досвід розвитку освітньо-професійного консультування молоді. Обґрунтовано, що стратегом розвитку освітньої інфраструктури соціогуманітарного простору Чернігівського регіону є створення профорієнтаційного центру для молоді, метою діяльності якого є розвиток особливих здібностей молоді. Доведено, що нині надважливим є освітня підтримка соціального підприємництва та формування підприємницьких навичок у молоді.

Біографія автора

Альона Миколаївна Ревко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Ревко А. М. Модернізаційні аспекти фінансування освітньої підсистеми соціальної інфраструктури регіону. Фінансові дослідження. 2018. № 2 (5). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/120.pdf.

Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). С. 28-37.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Pfeiffer. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

130 s.

Grewiński M., 2012, Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR, Przedsiębiorczość – stan i perspektywy, WSP TWP, Warszawa. URL:

http://mirek.grewinski.pl/wpontent/uploads/2013/11/gospodarkaspoleczna-w-ue-i-w-polsce-miedzyprzedsiebiorczoscia-spoleczna-i-csr.pdf.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962.

Revko A. Education as a Determinant for Social Entrepreneurship Development in the European Region. Sustainable Economic: Basis, Determinants, Tendencies, Marks: collective monograph. Poznan, 2019. P. 13-21.

Daniela Bednбrikovб & Petra Francovб. Study of the Infrastructure of the Social Economy in the Czech Republic. Prague, 2011. 60 p.

EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 03.03.2010. 37 р. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ