ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Али Мухаммед Али Тубишат Департамент Інформації Університету Джадара, Jordan
  • Саддам Хуссей Абдулла Бані Кассім Департамент Політології Університету Джадара, Jordan

Ключові слова:

валютні ризики, стратегія управління, розрахунки в іноземній валюті, експортно-імпортні операції, економічний розвиток

Анотація

Вихід на зовнішні ринки як у ролі продавця, так і в ролі покупця товарів і послуг виявляє необхідність проведення розрахунків в іноземній валюті й поява в підприємства вільних грошових коштів. У силу нестабільності зовнішнього середовища діяльності підприємства, а саме постійних коливань валютних курсів, менеджери повинні розу-
міти загрозу виникнення валютного ризику. Особливої актуальності це питання набуло в умовах збільшення обсягів експортно-імпортних операцій українських товаровиробників, які іноді надмірно захопившись вдало відпрацьованими контрактами, забувають про велику ймовірність втрат від коливань валютних курсів і своєчасно не вживають адекватних заходів для ліквідації цієї загрози. Метою дослідження цієї роботи є вдосконалення існуючої системи управління валютними ризиками на підприємствах України, як однієї з передумов досягнення успіху при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що на основі змістовного дослідження сучасних можливостей застосування інструментів хеджування було обґрунтовано доцільність вдосконалення механізму управління валютними ризиками на українських підприємствах. Зроблено висновок про те, що саме використання інструментів ринку розкривають перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності широкі можливості і дають майже 100-відсоткову гарантію покриття ризиків валютних втрат і навіть можливість отримання додаткового прибутку.

Біографії авторів

Али Мухаммед Али Тубишат, Департамент Інформації Університету Джадара

старший викладач

Саддам Хуссей Абдулла Бані Кассім, Департамент Політології Університету Джадара

старший викладач

Посилання

Жарковская Е. П., Бродский Б. Е., Бродский И. Б. Антикризисное управление: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим экономическим специальностям. 6-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство «Омега-Л», 2009. 467 с.

Кузнецов Ю. В., Капустина Н. В. Методологические аспекты исследования системы управления рисками. Проблемы современной экономики. 2008. № 3. С. 324–327.

Лиско Ю. В. Деякі питання регулювання ринку похідних в Україні. Фондовый рынок. 1999. № 19. С. 18–21.

Glueck W. F., Jauch L. R. Business Policy and Strategic Management. New York: McGrawHill, 1988. 940 p.

Захарченко В. И. Качество составления экспортного контракта. Економіка. Фінанси. Право. 2001. № 1. С. 30–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ