РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОСТГ)

Автор(и)

  • Михайло Васильович Щурик Університет Короля Данила, Ukraine

Ключові слова:

капітал, громада, кадри, реформування, децентралізація, фінансування, держава

Анотація

В Україні розпочалася адміністративна реформа через децентралізацію та формування об’єднання сільських територіальних громад (ОСТГ). Децентралізація та формування ОСТГ, по суті, стало першим кроком державотворчого процесу, який будується за активної участі громади, громадськості. Для України це стало революційним, досі не звіданим інструментом, який забезпечує перехід від командно-адміністративної до ринкової моделі господарювання. При цьому особливо важлива роль відведена соціальному капіталу як головній продуктивній силі, участь якої в реформуванні набрала неформальні й реальні риси дієвості. У статті проаналізовано залученість соціального капіталу у формуванні та забезпеченні ефективної діяльності об’єднаних сільських територіальних громад. Саме громадяни нині є головними дієвими особами в процесах децентралізації на селі. Важлива роль відведена в дослідженні вирішенню завдань фінансової достатності ОСТГ. Запропоновано нетипові підходи до вирішення цієї проблеми. Обґрунтовано потребу пошуку власних джерел грошових надходжень за рахунок ресурсів, які є та можуть стати власністю громадян. При цьому ключове місце має бути надане людському ресурсу – соціальному капіталу. Саме громадяни на місцях найкраще знають, який ресурс та які заходи дають змогу зробити громаду фінансово достатньою. Чільне місце відведено дослідженню процесу формування ОТГ у Львівській області. При цьому ключова роль відведена ученим, науковцям, які розробляють програми реформування сільських населених пунктів. Наукові установи, їхній кадровий потенціал нині є тим соціальним капіталом, який здатний сформувати ОТГ відповідно до вимог сучасності та запитів громадян. Значне місце в дослідженні відведено вирішенню завдань кадрового забезпечення, процесів децентралізації та створення ОТГ. Саме кадри, їхні знання та уміння організувати трансформаційні, децентралізаційні процеси забезпечують успіх у формуванні й розвитку територіальних громад. У складі ресурсів ОСТГ особлива роль відведена природно-ресурсному потенціалу, який є тим фундаментом, з якого слід розпочати об'єднуючі процеси. Звертається увага на недопущення корумпованості при формуванні процесу управління громадою особами, які мають забезпечувати організацію успішного менеджменту територіальних громад. Процеси створення ОСТГ мають постійно контролюватися громадянами, бути публічними й прозорими. Саме тоді вдасться значно підняти роль соціального капіталу в процесі формування й діяльності ОТГ на селі.

Біографія автора

Михайло Васильович Щурик, Університет Короля Данила

доктор економічних наук, професор

Посилання

Геєць В. М. Суспільний капітал – одержавленість чи державотворчість? Економіка Укра-їни. 2016. № 8. С. 3–6.

Тарасевич В. М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперати-ви соціально-економічних реформ. Економіка України. 2017. № 8. С. 3–13.

Буркинський Б., Мартієнко А., Хумарова Н. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні. Економіка України. 2016. № 1. С. 72–83.

Патнем Р. Д., Леонард Р., Нанетті Р. Творення демократії: традиції громадянської актив-ності в сучасній Італії. Київ: Основи 2001. 301 с.

De janvry A. Sadoulat, E. Toward a territorial approach to development. ejADE. 2007. Vol. 4 (1). P. 66–98.

Осадчук Н. В. Дієвість фінансово-спроможних об’єднаних територіальних сільських гро-мад. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії: збір-ник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2017 р., Рівне-Луцьк). Рівне: Волинь. Обереги, 2017. 264 с.

Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ. URL: http://decentralization.gov.ua/picj/upload/ 126-d4337f74537ecOecf8a900089fe7c305.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ