ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДОМІНАНТА В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Попело Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4581-5129

Ключові слова:

інновації, капітальні інвестиції, прямі інвестиції, регіональний розвиток, продуктивні сили, євроінтеграція, децентралізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інноваційно-інвестиційної діяльності України та її регіонів. Досліджено сучасний стан основних складових інноваційного індексу Європейського інноваційного табло. Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств; динаміка впроваджених нових технологічних процесів та інноваційних видів продукції. Також розглянуто обсяг фінансування інноваційної діяльності за джерелами та напрямами інноваційної діяльності. Розкрито сучасні тенденції динаміки капітальний інвестицій та прямих іноземних інвестицій. Проведено просторово-часове рейтингування регіонів України за інноваційно-інвестиційною складовою розвитку продуктивних сил.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Попело, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Капітальні інвестиції в Україні за 2010 рік: статистичний бюлетень. Київ: Державний ко-мітет статистики України, 2010. 44 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2011 рік: статистичний бюлетень. Київ: Державний ко-мітет статистики України, 2011. 44 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2012 рік: статистичний бюлетень. Київ: Державний ко-мітет статистики України, 2012. 38 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2013 рік: статистичний бюлетень. Київ: Державний ко-мітет статистики України, 2013. 43 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2014 рік: статистичний бюлетень / відп. за вип. І. С. Петренко. Київ: Державний комітет статистики України, 2014. 43 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2015 рік: статистичний бюлетень / відп. за вип. І. С. Петренко. Київ: Державний комітет статистики України, 2015. 41 с.

Капітальні інвестиції в Україні за 2016 рік: статистичний бюлетень / відп. за вип. І. С. Петренко. Київ: Державний комітет статистики України, 2016. 42 с.

Карпінський Б. А., Васильків І. М., Шевців А. Б. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.4. С. 223–234.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. 282 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2012. 305 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2013. 287 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2014. 314 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2015. 255 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2016. 257 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2017. 141 с.

Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України. URL: www.dknii.gov.ua.

European Innovation Scoreboard 2017. URL: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24829.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ