РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій В’ячеславович Лєонов Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
  • Антон Олександрович Бойко Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
  • Вікторія Володимирівна Боженко Сумський державний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9435-0065
  • Ірина Володимирівна Лучко Сумський державного університету, Ukraine

Ключові слова:

легалізація доходів, фінансовий ринок, фінансові потоки, фінансова безпека, відмивання коштів

Анотація

Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи за-побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», метою якої є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобі-гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Біографії авторів

Сергій В’ячеславович Лєонов, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор

Антон Олександрович Бойко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Вікторія Володимирівна Боженко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Володимирівна Лучко, Сумський державного університету

студентка

Посилання

Коваленко Ю. Інституційна довіра у національному фінансовому секторі та система га-рантування банківських депозитів. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2015. № 1–2. С. 106–113.

Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні: монографія. Київ: ДП«Друкарня МВС України», 2009. 336 с.

Мамишев А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шах-райств і злочинів із відмивання грошей. Фінанси України. 2013. № 4. С. 80–88.

Паєнтко Т. В. Оптимізація видатків бюджету: інституціональна спроможність держави та зрілість суспільства. Модернізація публічного сектору в Україні: можливості, виклики та обмеження фіскальної децентралізації: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. семінару (Київ, 11-14 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 68–71.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: монографія. Харків: Фоліо, 2002. 176 с.

Авер’янова В. Б. Виконавча влада і адміністративне право: монографія. Київ: Ін-Юре, 2002. 668 с.

Arnone M., Padoan P. Anti-Money Laundering by International Institutions: A Very Preliminary Assessment. Paper presented at the Conference ‘Corralling the economy of crime and money laundering: A challenge for banks and international institutions into the 21st century’ (September 28–30, 2010).

Unger B., Rawlings G. Competing for Criminal Money, Tjalling C. Koopmans Institute Discussion Series, 2008. nr: 05-26

Barnett H. C. And Some with a Fountain Pen: Mortgage Fraud, Securitization, and the Subprime Bubble. How They Got Away with It: White Collar Criminals and the Financial Meltdown / S. Will, S. Handelman, D. Brotherton (Eds.). New York: Columbia University Press, 2013. P. 104–129.

Giroux G. Accounting Fraud: Maneuvering and Manipulation, Past and Present. New York: Business Expert Press, 2014.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Шахрайство на фінансовому ринку: практичний посібник з протидії / за ред. В. Фещенка. Київ: Укр. агентство з фін. розвитку, 2011. 424 с.

Тріше Ж.-К. Реформа регулювання та нагляду у контексті фінансової кризи. Фінансовий ринок України. 2009. № 10 (72). С. 27–28.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-ня зброї масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80/conv.

Роєнко В. В. Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці. Вісник Сумського державного університету. Економіка. 2017. № 2. С. 68-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ