ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВИХ КЛАСТЕРНИХ ЦЕНТРІВ ТА МОДЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Галина Миколаївна Самійленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

кластер, кластерний підхід, кластерна модель, кластерні утворення, світові центри кластерного розвитку, кластерні ініціативи, світовий досвід кластерного розвитку, кластерні структури

Анотація

У статті проведено аналіз світового досвіду застосування кластерного підходу, окремо розглянуто функціонування кластерів країн Європи, Північноамериканського континенту та Азіатського регіону, на основі чого виділено основні центри кластерного розвитку, сформульовано їхні особливості, спільні та відмінні риси функціонування. Досліджені кластерні моделі в розрізі країн, виявлені їхні характерні риси та особливості. На основі інформації про формування та розвиток кластерних утворень в Австралії, країнах Латинської Америки, Африканського континенту запропоновано виділити світові кластерні моделі. Проведені дослідження дали змогу виявити переваги та недоліки світових кластерних центрів і моделей та з’ясувати їхні основні характеристики. Надані пропозиції щодо впровадження та реалізації зазначених моделей у реаліях України.

Біографія автора

Галина Миколаївна Самійленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

The European Cluster Observatory. URL: http://www.clusterobservatory.eu/index.html.

Бутко М. П., Самійленко Г. М. Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональ-ної економіки в сучасних умовах: монографія / під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2012. 372 с.

Загорський В. С., Кизим М. О., Хаустова В. Є. Кластеризація економік країн світу й України: досвід і проблеми. Проблеми економіки. 2010. № 1. С. 3-7.4. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці: монографія. Київ: Логос, 2004. 848 с.

Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст. Київ: Логос, 2002. 645 с.

Hatsch S., Kergel H. Cluster Management Excellence in Germany. Berlin, 2013. 350 p.

Вергун В. А. Особливості регіональної інноваційно-інвестиційної політики Німеччини: можливості для України. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0516.pdf.

Вишнякова І. В. Досвід становлення та розвитку кластерів в окремих країнах Північної, Східної і Центральної Європи. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (9). С. 184–193.

Кузьмін О. Є., Саталкіна Л. О. Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 127-134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2013_4_24.

Якушев О. Світовий досвід розвитку кластерів: можливості адаптації в Україні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: збірник. 2015. № 38 С. 167–173.

Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О. М. Алимов та ін.; за заг. ред. В. І. Ляшенка. Запоріжжя: КПУ, 2014. 798 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ