ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

Ключові слова:

мале та середнє підприємництво, інновації, інвестиції, інвестиційна привабливість, фінансове забезпечення, регіональна підтримка

Анотація

У статті розглянуто проблеми інвестиційного забезпечення малого та середнього підприємництва на регіональному рівні. Особливу увагу приділено формам фінансового забезпечення та джерелам інвестиційних ресурсів. Досліджено оптимальні шляхи залучення інвестиційного капіталу. Проаналізовано досвід регіонального регулювання малого та середнього підприємництва в Україні та розглянуто основні напрями економічного стимулювання економічної активності в країнах ЄС. Виділено особливості формування інвестиційної привабливості та вплив на цей процес малого та середнього підприємництва.

Біографія автора

Тарас Євгенович Турецков, Донецького державного університету управління

здобувач

Посилання

Васильєв О. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України: монографія. Харків: ХНАМГ, 2007. 341 с.

Мартиненко В. Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2005. 296 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мельничук Н. Аналіз інвестиційного клімату в Україні та перспективи його розвитку. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8, ч. 1. С. 135–138.

Гневко В. А. Модернизация систем развития муниципального образования: монография. Москва: Экономика, 2012. 414 с.

Башкатова С. В. Роль інновацій в економічному розвитку регіонів. URL:

http://www.rusnauka.com/SND/Economics/13_bashkatova%20s.v..doc.htm.

Зубков Р. С. Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи: теорія і практика: монографія. Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2017. 332 с.

Фірсова С. М., Чеботар С. В. Основні елементи інноваційного потенціалу. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3 (25). С. 202–207.

Лещинський В. П., Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Теорія та практика державного управління. 2016. № 3 (54). URL:http://www.kbuapa.kharkov.ua/

e-book/tpdu/2016-3/doc/2/07.pdf.

Зубков Р. С. Основні рівні функціонування інвестиційно-інноваційної матерії регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL:

http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/6_2017/17.pdf.

Хогтон Дж., Кук Н., Ісакова Н. Взаємодія державних і недержавних структур у справі формування політики підтримки малого бізнесу. Економіка. 2013. № 11. С. 42–47.

Біла І. С., Салатюк Н. М. Світовий досвід державного регулювання підприємництва. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 26–30.

Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності:співвідношення основних понять та категорій. Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2008. Вип. 101. С. 25–29.

Клепанчук О. Ю. Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні. Наукове товариство Івана Кушніра. 2015. С. 15-19.

Офіційний сайт Донецької обласної державної адміністрації. URL: https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/malij-ta-serednij-biznes/zahodi-z-pidtrimki-msb?bclid=IwAR0p0YgSf6bpRqGaZdEOjozv62LkpUxGjujXvtz_seWVuDVztMmG26To48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ