ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • Олена Юріївна Акименко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0323-5978
  • Артем Андрійович Вертійко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3933-6340
  • Юрій В’ячеславович Мінченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4120-802X

Ключові слова:

транспортні засоби, автотранспортні засоби, технічне обслуговування, ремонт, капітальні інвестиції

Анотація

У статті розглянуто особливості відображення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Деталізовано та надано визначення поняттю «транспортні засоби», під яким автори пропонують розуміти будь-які засоби транспорту загального користування, промислового залізничного транспорту або відомчого транспорту, що призначені задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Вивчено нормативно-правове забезпечення, що регулює досліджуваний напрямок, доведено, що технічне обслуговування – це комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності виробу під час використання його за призначенням, зберігання та транспортування. З’ясовано сутність та особливості бухгалтерського обліку техніч- ного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Біографії авторів

Олена Юріївна Акименко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Артем Андрійович Вертійко, Чернігівський національний технологічний університет

студент

Юрій В’ячеславович Мінченко, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Баркова С. П. Щодо поняття «транспортні засоби». Форум права. 2013. № 2. С. 13-18.

Вороная Н. Поліпшення і ремонт основних засобів. Податки та бухгалтерський облік. 2017. Листопад (№ 94). URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november.

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення від 01.07.1970 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_016.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495–VI. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.60.8&nobreak=1.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про автомобільний транспорт: Закону України від 05.04.2001 р. № 2344-III. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2344-14.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція від 30.11.1999 р. № 291. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 489.

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12569.html.

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 р. № 488. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06.

Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів: Наказ Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від

11.2003 р. № 142/5/2092. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03.

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів:Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. URL: https://zakon.help/law/561.

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-17. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98.

Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту: Наказ Міністерства транспорту від 30.03.1998 р.

№ 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0268-98.

Про затвердження Порядку пропуску на територію Держмитслужби України та до її адміністративних будинків: Наказ Державної митної служби України від 23.04.2010 р. № 397.URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0397342-10.

Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ

Міністерства фінансів України від 02.07.2008 р. № 795. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-08.

Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 115. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=364976.

Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів обліку: Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р.

№ 615. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1609-14.

Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів:Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. № 1076. URL:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1076-2009-%D0%BF.

Про Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.07.2000 р. № 92. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Про Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

Про Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: https://zakon.help/law/318.

Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р.№ 1306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF.

Про прикордонний контроль: Закон України від 05.11.2009 р. № 1710-VІ. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1710-17.

Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/232/94-%D0%B2%D1%80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ