ПОРІВНЯННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Віктор Петрович Онищенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8379-1308

Ключові слова:

звіт про управління, фінансова інформація, нефінансова інформація, ресурси підприємства, опис бізнесу, ризики діяльності, ключові показники діяльності, фінансова звітність

Анотація

У статті розглянуто питання складання Звіту про управління. Це новий звіт, який входить до комплекту річної звітності підприємств України та має бути вперше поданим за 2018 рік. Поява цього звіту зумовлена адаптацією вимог фінансового законодавства України до законодавства ЄС у ході євроінтеграційних процесів. Звіт про управління в Україні мають складати середні та великі підприємства. Мета Звіту про управління – надати ту інформацію, яку неможливо отримати з фінансових звітів підприємства та приміток до них, щоб користувач міг отримати достовірне уявлення про розвиток, результати діяльності підприємства, природу бізнесу. Звіт про управління виступає своєрідним коментарем керівництва щодо інших річних звітів підприємства. Рекомендації щодо його наповнення на національному рівні містяться в Методрекомендаціях Мінфіну (Звіт про управління для підприємств) та Інструкції НБУ (Звіт про управління для банків). У статті здійснено порівняння їхніх вимог із проектом міжнародного стандарту та надано рекомендації щодо структуризації звіту.

Біографія автора

Віктор Петрович Онищенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Безверхий К. В., Пантелєєв В. П. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2018. № 1-2. С. 37–46.

Войтенко Т. Євробухоблік: яким він буде? Податки і бухгалтерський облік. 2017. № 89. С. 3–9. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-89/article-31776.html.

Войтенко Т. Звіт про управління: вперше за 2018 рік. Податки і бухгалтерський облік. 2019. № 08. С. 4–8.

Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 1. С. 3–17.

Голов С. Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 10. С. 3–13.

Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язаних з ними звіти певних типів компаній.

URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU13169?an=21.

Директива 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС, щодо розкриття нефінансової та різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами. URL: http://msfz.ligazakon.ua/magazine_article/FZZ00125.

Звіт про управління: що це таке, як його робити та які нові можливості він дає. Гід по звіту для бізнесу. URL: https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/zvit-pro-upravlinnja-1860.

Зубілевич С. Облікова директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній та перспективи для України. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 7. С. 3–15.

Інструкція щодо складання фінансової звітності банків України: Постанова НБУ від 24.10.2011 р. № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11.

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 року № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.

Міжнародний стандарт фінансової звітності Практичний звіт 1 «Коментар керівництва:рамковий підхід до подання». URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/managementcommentary-practice-statement.

Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. Бухгалтерський облік і аудит. 2015.

№ 5. С. 2–10.

Озеран А. Звіт керівництва vs Звіт про управління: проблеми відповідності Закону про бухгалтерський облік та світової практики. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 10-11. С. 2–12.

Онищенко В. П. Звіт про управління – невизначений і не зовсім бухгалтерський. URL:

https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-pro-upravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy.

Пархоменко В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 8. С. 3–4.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ