Теоретичні засади формування креативних індустрій у розвитку реального сектору національної економіки

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4844-1326
  • Ірина Володимирівна Садчикова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5144-1306

Ключові слова:

креативність, творчість, креативна економіка, реальний сектор, креативні індустрії, інноваційність, творчий підхід

Анотація

У статті ґрунтовно досліджено сутність креативних індустрій від зародження до їх становлення та розвитку. Також було визначено, що креативні індустрії в реальному секторі економіки виявляються в інноваціях і спрямовані в багатьох випадках на створення нових ідей та інтелектуальної власності в науково-інноваційній, технікотехнологічній, організаційно-економічній сферах, які забезпечують матеріальну основу життєдіяльності суспільства та кожної людини окремо. Наведено схему використання креативних індустрій у реальному секторі національної економіки. Виділено види креативних індустрій за напрямами створення духовних та матеріальних благ, а також показано вплив креативних індустрій на розвиток реального сектору національної економіки.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Ірина Володимирівна Садчикова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Кукса І. М., Пєхухова Т. О. Креативна економіка як інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6555.

Люлька Архип – авіаконструктор. URL: https://kolokray.com/uk/f/lyulka-arhipaviakonstruktor.html.

Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни, поняття, персоналії / уклад.: В. С. Іфтемічук та ін. ; за наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. 2-ге видання, виправлене і доповнене. Львів : Магнолія 2006, 2008. 688 с.

Наука та інноваційна діяльність України : статистичний збірник / Державний служба статистики України, Київ, 2018. 178 с.

Отечественный IT-сектор обеспечивает 4 % ВВП Украины. URL: https://www.unian.net/ economics/finance/10444737-otechestvennyy-it-sektor-obespechivaet-4-vvp-ukrainy.html.

Хокинс Дж. Креативнас экономика. Mосква : Издательский дом «Классика-XXI», 2011. 256 с. URL: http://vkist.ru/djon-hokins-kreativnaya-ekonomika/50423.pdf.

Шкарлет С. М., Дубина М. В. Особливості взаємодії креативних індустрій та фінансових установ. Проблеми перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 207-218.

Creative Industries Mapping Document 1998. URL: https://www.gov.uk/government/ publications/creative-industries-mapping-documents-1998.

UNCTAD, Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in international trade in creative industries, 2015. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf.

Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the information economy: Organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8. № 4. P. 956–961.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ