Світовий досвід запровадження гнучких методологій управління конкурентоспроможністю підприємств та організацій

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Повна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0654-9868

Ключові слова:

гнучкі методології управління, конкурентоспроможність, Кайдзен, Аджайл, Скрам, Канбан

Анотація

У статті досліджено особливості методологій гнучкого управління, серед яких виділено Кайдзен та Аджайл. Ці методології призначені для роботи в змінних умовах ринку та вимог споживачів. Відзначено, що всі ці методології спрямовані на еволюційний розвиток організацій, тобто поступові удосконалення, що в кінцевому підсумку підтримує конкурентоспроможність організацій на високому рівні. Виділені складові Кайдзен та Аджайл, порівняно їхні базові принципи. Відзначено, що Кайдзен став витоком для деяких методик Аджайл. Проведено аналіз запровадження у світі гнучкої методології Аджайл, що показав поширення її впливу в глобальному світі. Переваги прийняття Agile, які отримують компанії, що впроваджують гнучку технологію – це насамперед здатність управляти мінливими пріоритетами, наочність проєкту, узгодження бізнесу з ІТ, моральний дух команди тощо. Водночас є багато проблем впровадження цієї методології, однією з основних є організаційна культура, що не сприяє змінам та спілкуванню. Але деякі методи Аджайл, наприклад Скрам, мають досить чіткі правила запровадження, які треба вводити цілком та слідувати їм треба повністю. Проблеми запровадження Скраму здебільшого пов’язані з недостатнім слідуванням процесу Скраму, які нівелюють його переваги. Методологія Аджайл допомагає розвиватися організаціям більше критичного розміру для подібних організацій.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Повна, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

85 заблуждений и препятствий внедрения гибкой разработки. URL: https://m.habr.com/ru/ company/scrumguides/blog/171895.

Аджайл для всех: как заставить бухгалтера быть гибким. URL: https://m.habr.com/ru/ company/knopka/blog/234703.

Бабаченко Л., Ковшун Х., Портна Ю. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 33-40.

Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія. Київ : АМУ, 2016. 452 с.

Всё дело в Agile – 1: популярные мифы о гибкой разработке. URL: https://m.habr.com/ru/ company/mailru/blog/430766.

Все дело в Agile – 2: особенности внедрения гибкой разработки. URL: https://habr.com/ru/ company/mailru/blog/431898/?_ga=2.201160686.1552669034.1586757346-577063148.1559815610.

Коул Р., Скотчер Э. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum и Kanban. Санкт-Петербург : Питер, 2019. 304 с.

Масааки Имаи. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 274 с.

Повна С. В. Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 1(3). С. 101-107.

Повная С. Скрам как современный метод организации работы в условиях сложности и неопределенности внешней среды. Aktualne problemy nowoczesnych nauk -2019”, 07-15 czerwca 2019 roku po sekcjach: Politologia. Historia. Prawo : Materialy XV Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji. Przemysl: Nauka I studia, 2019, Vol. 6 S. 3-5. URL: http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?id=252613&idw=Ue2DmWQp0jw1zoBwQx.

Ремньова Л. Основні виклики та детермінанти нової моделі управління персоналом у VUCA-світі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 99-105.

Стеллман Э., Грин Дж. Постигая Agile: ценности, принципы, методологии / пер. с англ С. Пасерба. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 448 с.

Шкарлет С. М., Дубина М. В. Застосування турбулентного підходу до пізнання економічних систем. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1(9), ч. 1. С. 8–15. URL: https://nvp.stu.cn.ua/ru/ item/623-application-of-turbulent-approach-to-the-knowledge-of-the-economic-systems/623application-of-turbulent-approach-to-the-knowledge-of-the-economic-systems.html.

Agile Manifesto. Copyright 2001: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas. URL: https://agilemanifesto.org.

Beck et al., “The Principles Behind the Manifesto”. URL: http://www.agilemanifesto.org/ principles.html.

M. Daud Alam, Uwe F. Guhl. Project-Management in Practice. A Guideline and Toolbox for Successful Projects. Springer – Verlag GmbH Germany, 2016. 183 p.

Mo Hagar. Maybe Agile Is the Problem. URL: https://www.infoq.com/articles/agile-agileblah-blah.

Schwaber, K., Sutherland, J. (2017). The official Scrum Guide. URL: https://www.scrumguides.org.

The 12th annual state of Agile report / Collabnet, Versionone. URL: stateofagile.com.

The 13th annual state of Agile report / Collabnet, Versionone. URL: stateofagile.com.

Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the information economy: Organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8, No 4. Р. 956-961.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ