Організаційні засади інноваційно-інвестиційного розвитку громадського харчування України

Автор(и)

  • Галина Євгеніївна Мєняйлова Класичний приватний університет, Філія у м. Кременчук, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9243-4361

Ключові слова:

розвиток, задоволеність споживачів, інновації, інвестиції, управління розвитком, процеси інноваційно-інвестиційного розвитку, управлінські технології, стимулювання, бізнес

Анотація

У статті розкрито власне бачення проблеми формування організаційних засад інноваційно- інвестиційного розвитку громадського харчування. Встановлено, що основними напрямами такого розвитку є впровадження сучасних ІТ-технологій в процеси управління і обслуговування гостей; задоволення їхніх потреб у сучасних стравах та продуктах. Для їх успішного впровадження необхідне поетапне вирішення визначеного кола завдань на основі розробленого комплексу відповідних методик, підходів та наявністю висококваліфікованого персоналу. Позитивним фактором для забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку громадського харчування є поява державної програми з кредитування малого та середнього бізнесу «Доступні кредити 5-7-9 %», яка, на нашу думку, вимагає певного удосконалення, а саме конкретизування умов кредитування щодо створення нових робочих місць, впровадження сучасних ресурсоощадних технологій виробництва та споживання, формування здорового способу харчування у населення.

Біографія автора

Галина Євгеніївна Мєняйлова, Класичний приватний університет, Філія у м. Кременчук

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Андрійчук, В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.

Гончарова М. Л. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку підприємств цукробурякового під комплексу. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковометодичний журнал. 2008. Вип. 8/2 (32). С. 66–72.

Даніалі Ф. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України. Економіка промисловості. 2012. № 3-4. С. 29–34.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9 %». URL: https://5-7-9.gov.ua.

Економічна статистика: діяльність підприємств / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010). URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/ KVED2010/56/KVED10_56_10.html.

Мєняйлова Г. Є. Ефективність розвитку молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2013. 20 с.

Мороз Е. Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств сфери водного господарства України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2012. № 3 (59). С. 172–179.

Оліфіренко Л., Письменюк М. Критерії ефективності інтернет-технологій в аспекті планування маркетингових комунікацій. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3(19). С. 33–44.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1560-12

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15

П’ятницька Г., Григоренко О., Найдюк В. Інноваційний потенціал розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні. Товари і ринки. 2013. № 2. С. 29–43.

Рынок питания вне дома в Украине: инвестиционная аналитика. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-pitaniya-vne-doma-v-ukraine.

Савченко В. Ф. Державне регулювання як сучасна складова економічного розвитку в Україні. Проблеми та перспективи економіки і управління. 2015. № 2 (2). С. 27–37.

Чугунова О. В. Инновационные направления развития сферы общественного питания. Научное обозрение. Экономические науки. 2017. № 3. С. 29–39.

Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. Москва : Альпина Паблишер. 2013. 340 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА