Сутність та особливості фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в Україні

Автор(и)

  • Олександр Вячеславович Зінкевич Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

лісове господарство, лісогосподарське підприємство, фінансове забезпечення, фінансове забезпечення розвитку лісового господарства, джерела фінансування.

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в Україні. Зокрема, проведено аналіз змісту категорії «фінансове забезпечення», що дозволило уточнити сутність фінансового забезпечення розвитку лісового господарства, конкретизувати особливості здійснення фінансування лісогосподарських підприємств в Україні. Також було виокремлено базові джерела фінансування галузі лісового господарства та, з урахуванням цього, обґрунтовано перспективні заходи щодо удосконалення механізмів формування фінансових ресурсів для її розвитку. У статті зазначено, що лише поєднання таких джерел дозволить забезпечити формування оптимальної моделі фінансового забезпечення діяльності лісогосподарських підприємств.

Біографія автора

Олександр Вячеславович Зінкевич, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Анастасова К. А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. 2017. № 1.1 (41.1). С. 1–5.

Бойко Я. М. Механізм розвитку лісового господарства регіону (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2010. 21 с.

Буздуган Я. Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. URL: http://veche.kiev.ua/journal/960.

Винятинська Л. В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств. Проблеми економіки. 2016. № 2. С. 19–25.

Голян В. А., Голуб О. А. Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарского комплексу: диверсифікація форм і засобів. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 31–39.

Голян В. А., Петруха С. В., Рошкевич В. Ф. Державне регулювання інституціональних змін у лісовому секторі економіки України: теоретико-методологічний контекст. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 8–14.

Дзюбенко О. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів в умовах поглиблення інституціональних перетворень. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 283–291.

Дзюбенко О. М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 49–58.

Дубина М. В., Зінкевич О. В. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку лісового господарства в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 2. С. 187–192.

Жаворонок А. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 65, № 4. С. 138–150.

Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О. Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства. Інфраструктура ринку. 2020. № 43. С. 154–159. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-28.

Забедюк М. С. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства. Економічний форум. 2016. № 3. С. 195–200.

Замула Х. П. Сучасний стан ведення лісового господарства в Україні. Агросвіт. 2013. № 19. С. 54–59.

Калашніков А. О. Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2016. Вип. 129. С. 181–186.

Лабенко О. М., Іволга І. Г. Фінансування проектів з відтворення лісу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2013. Вип. 181. Ч. 5. С. 137–144.

Лебідь О. В., Григоренко В. М. Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій у діяльність банків. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 1. С. 175–182.

Мікловда В. П., Слава С. С., Машіко К. С., Рябак М. І. Просторово-функціональний підхід до розвитку лісопромислового комплексу в Закарпатській області. Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 40–49.

Міщук О. В. Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 2. С. 9–12.

Савчук В. А. Фінансове забезпечення виконання функцій держави. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 46–49.

Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.

Фролов С. М., Чоботар О. І. Сутність фінансового забезпечення та його місце в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 6–9.

Шості І. М., Винятинська Л. В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 171–176.

Ярошенко І. В. Формування лісової політики України. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 229–233.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА