Імпульси регіонального розвитку на основі кластеризації сфери туризму та рекреації

Автор(и)

Ключові слова:

кластери, регіональний розвиток, туризм, економіка, курорти, готельне господарство, інфраструктура, латеральний маркетинг

Анотація

У статті розглянуто методологічні основи та напрями практичної реалізації кластерної моделі регіонального розвитку сфери туризму й рекреації з позицій сучасних уявлень про просторову організацію продуктивних сил. Обґрунтовано перспективи кластеризації туристичної галузі з позицій забезпечення додаткових імпульсів регіонального розвитку на основі поєднання принципів ініціативності, інтеграції, узгодженості інформації, впровадження інноваційних форм туристичного бізнесу та реалізації підприємницького інтересу. Виділено принципи та найбільш доцільні організаційні форми кластеризації туристичного підприємництва з урахуванням особливостей туристичного бізнесу.

Біографія автора

Олена Іванівна Гонта, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія. Хмельницький : ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. 502 с.

Господарський кодекс України : Закон від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://urist-ua.net.

Захарін С. В. Розвиток сфери туризму, курортів та готельного господарства як організаційно-економічне підґрунтя збереження та популяризації національної культурної спадщини. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2020.

Іванова Н. Оновлення інфраструктурного потенціалу України: модернізаційний аспект. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2019. № 2 (18). С. 8–17.

Кальченко О. М. Кластерізація в туристичній галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2009. № 39. С. 186–195.

Котлер Ф., Триас де Бес Ф. Латеральный маркетинг: Технология поиска революционных идей. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 192 с.

Портер М. Конкуренция : пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс». 2005. 608 с.

Сайт проєкту: Туристичні кластери 300+. URL: https://travelpeople.com.ua/diyalnist.

Соколенко С. І. Створення міжнародних кластерів у галузі зеленого туризму (частина перша). URL: http://ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvorennya-mizhnarodnyx-klasteriv-u-galuzizelenogo-turizmu-chastina-persha/.

Тимчишин-Чемерис Ю. В. Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 4. C. 44–57.

Эдвард де Боно. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 182 с.

Enright M. The Geographical Scope of Competitive Advantage. Stuck in the Region? Changing scales for reion-al identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and S. van Hoof. Utrecht, 1993. P. 87–102.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ