Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу України

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Ткаченко Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6312-4586
  • Наталія Сергіївна Мєдвєдкова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6359-561X

Ключові слова:

трудовий потенціал, формування доходів, економічно активне населення, фінансове забезпечення, фінансове стимулювання, конкурентоспроможність трудового потенціалу

Анотація

У статті досліджено особливості фінансового забезпечення трудового потенціалу, проаналізовано співвідношення понять «трудові ресурси», «людський капітал» та «трудовий потенціал». Акцентовано увагу на конкурентоспроможності трудового потенціалу та подано його в системі координат «суб’єкти трудових відносин та конкурентоспроможності». Схематично представлено систему формування доходів економічно активного населення та проаналізовано сучасний стан трудового потенціалу України з урахуванням показників економічно активного населення. Обґрунтовано, що на економічно активних підприємствах України існує значна частина заборгованості з виплати заробітної плати, що не дозволяє позитивно характеризувати стан забезпечення фінансових обов’язків роботодавців перед працівниками. На цій підставі сформульовано рекомендації щодо управління заборгованістю із заробітної плати як основного компонента фінансового забезпечення розвитку трудового потенціалу.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Ткаченко, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор

Наталія Сергіївна Мєдвєдкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук

Посилання

Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи і регіональні особливості / [М. І. Долішній, С. М. Злупко та ін.]. Ужгород : Карпати, 1997. 422 с.

Шило К. М. Сутність та економічна природа категорії «трудовий потенціал». Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2010. № 2(10). С. 101–106.

Семів Л. К. Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. № 3. С. 455–462.

Новак І. М., Калашнікова Т. М. Дослідження взаємозв’язку сталості людського розвитку і стабільності держави. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3 (28). С. 94–107.

Чорний Р. С., Румянцева Г. І. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства. Економічний часопис-ХХІ. 2011. № 3-4. С. 66–68.

Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. К., 2016. 328 с.

Шостак Л. В. Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 819. С. 449–454. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VNULPM_2015_819_59.

Нехайчук Д. В. Взаємодія фінансового забезпечення держави та регіонів : [монографія]. Сімферополь : ДІАЙПІ, 2014. 432 с.

Україна у цифрах 2018 : статистичний збірник / Державна служба статистики. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf.

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Яценко Л. Д. Шляхи розв’язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати в Україні. Аналітична записка. Серія «Соціальна політика». 2020. № 17. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-03/yacenko.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ