Теоретичні аспекти функціонування банківського сектору в Україні

Автор(и)

  • Олена Михайлівна Козлянченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5481-485X

Ключові слова:

банківський сектор, банківська система, банківські установи, економіка, структура, Національний банк України, банківська діяльність

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність та термінологічне трактування поняття «банківський сектор». Досліджено наукові підходи до розгляду сутності цього поняття. Запропоновано власне визначення «банківського сектору» як системи, що має певні специфічні функції та складається з багатьох банківських установ. Обґрунтовано роль банківських установ у сучасній економіці. Виділено роль принципів формування ефективної структури банківського сектору у його функціонуванні. Визначено соціально-економічну ефективність банківського сектору. Виявлено різні види зв’язків, що виникають у банківському секторі між його структурними елементами Розглянуто основні фактори, які надалі можуть мати негативний вплив на розвиток банківського сектору загалом.

Біографія автора

Олена Михайлівна Козлянченко, Чернігівський національний технологічний університет

докторант

Посилання

Бочарова А. С. Теоретичні аспекти функціонування банківського сектору національного господарства. Науковий вісник херсонського державного університету. 2015. Вип. 11. С. 129–132.

Бриштелев А. Теоретико-методологические основы экономической безопасности банковской системы. Банковский вестник. 2009. № 4. С. 23–30.

Вовченко Р. С. Підоснова банківського сектору національної економіки. Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2(17). С. 121–127.

Геєць В. М. Антидепресант для банків: держава повинна діяти як бізнесмен. День. 2009. № 49. С. 5.

Д’яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2008. № 1. С. 183–190.

Киреев А. П. Международная экономика. Ч. 1. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/ kireev_megd/ default.aspx.

Коваленко В. В., Коренєва О. Г., Черкашина К. Ф., Крухмаль О. В. Банківська система України : [монографія]. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 187 с.

Лаврушин О. И. Финансовая и банковская системы в условиях инновационного развития экономики. Опыт реформирования финансовой и банковской систем России и Китая: сборник научных статей : в 2 ч. / под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой. Москва : Финакадемия, 2009. Ч. 1. С. 51.

Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/ SOB_strategy_01-15_11022016.pdf.

Реверчук О. Банківський сектор та його структура в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2009. Вип. 19. С. 420–424.

Цапиева О. К. Взаимодействие банковского сектора и реальной экономики. Деньги и кредит. 2003. № 7. C. 35–38.

Юковська І. П. Управління ефективністю банківської системи в умовах глобалізації : автореф. дис. … к. е. н. : спец. 08.00.08 / Ун-т банк. справи Нац. банку України. Київ, 2010. 28 с.

Grigorian D. A., Manole V. «Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis». World Bank Policy Research Working Paper, 2850, June. 2002.

Kots G., Liashenko D. Comparative Aspects of Statistical Evaluations Reflecting Basic Indicators of Development of Banking Sectors of Various Groups of European Countries. Research Journal of Economics & Business Studies. 2014. Vol. 3, № 8. P. 96–106.

Kyj L., Isik I. Bank X-efficiency in Ukraine: An Analysis of Service Characteristics and Ownership. Journal of Economics and Business. 2008. № 60. Р. 369–393.

Mertens A., Urga G. Efficiency, scale and scope economies in the Ukrainian banking sector in 1998. Emerging Markets Review. 2001. № 2. Р. 292–308.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ