Формування системи стратегічного управлінського обліку для стартап-підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

управлінський облік, стратегічний управлінський облік, бюджетування, автоматизація управлінського обліку, стартап, стратегія, внутрішня звітність, діджиталізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ функціонування системи стратегічного управлінського обліку та розробці практичних рекомендацій щодо її формування на стартап-підприємстві в умовах діджиталізації. Визначено сутність категорії «система стратегічного управлінського обліку» та наведено її основні характеристики. Виокремлено ключові напрями формування системи стратегічного управлінського обліку залежно від стадій життєвого циклу стартапу. Розроблено форми звітів, які рекомендовані до впровадження на стартап-підприємстві з метою моніторингу напрямів споживання коштів та забезпечення контролю витрат інноваційної діяльності.

Біографії авторів

Kateryna Hnedina, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Assistant Professor

Artem Vertiiko, Chernihiv National University of Technology

Master's Degree Student

Посилання

Simmonds K. Strategic management accounting. Management Accounting (UK). 1981. № 59 (4). P. 26–29.

Bromwich M. The case for strategic management accounting: The role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organisations and Society. 1990. № 15. P. 27–46.

Innes J. Strategic management accounting. Handbook of management accounting. London: Gee, 1998.

Ma Y., Tayles M. On the emergence of strategic management accounting: an institutional perspective. Accounting and Business Research. 2009. № 39 (5). P. 473–495.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : монографія. Тернопіль, 1999. 424 с.

Атамас П. Й. Управлінський облік. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 440 с.

Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 417–422. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_58.

Томилець К. І. Стратегічний управлінський облік як складова системи обліковоаналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства. Юність науки – 2017: соціальноекономічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 195–196.

Hnedina K. V., Vertiiko A. A. Budgeting in strategic management accounting: essence and benefits. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 60-61.

Volot O., Kolotok V. Analysis of international practices of using information and communication technology in small business on the case of Israel. Problems and prospects of economics and management. 2019. № 3 (19). С. 220-229.

What is ERP? URL: https://www.sap.com/products/what-is-erp.html

Akymenko O., Petrovska A., Zholobetska M., Skrytskyi D. Digital development of the economy and its role in improving the international competitiveness of Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. № 29 (8s). P. 2290–2296. URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14668.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ