Проблеми розвитку та заходи щодо оптимізації діяльності залізничної медицини

Автор(и)

  • Георгій Дмитрович Ейтутіс Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3833-6875
  • Юрій Георгійович Ейтутіс Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті, Ukraine
  • Анастасія Романівна Божок Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4404-2267

Ключові слова:

охорона здоров’я, залізнична медицина, відомчі лікарні, медичні послуги, система страхування, автономізація лікарень

Анотація

У статті досліджено проблеми розвитку залізничної медицини в період реформування залізничного транспорту. Обґрунтовано необхідність розробки та запровадження ефективних заходів щодо оптимізації залізничної медицини. Визначено, що на сучасному етапі реформування залізничного транспорту України здійснюються заходи
щодо ліквідації залізничної медицини як непрофільних активів АТ «Укрзалізниця» (УЗ), що може призвести до непередбачених наслідків і втрати обороноздатності держави. З метою збереження залізничної медицини розроблено «Проєкт концепції розвитку залізничної медицини на 2020–2023 роки як невід’ємної частина перевізного процесу». Зазначено, що основними заходами збереження залізничної медицини є: децентралізація залізничних лікарень, їх автономізація, реорганізація Філії «Центр охорони здоров’я»; поступовий перехід з одночасним зменшенням фінансування з боку УЗ впродовж трьох років на інші джерела фінансування: Національної служби здоров’я України, страхових компаній, доходів від платних медичних послуг; оптимізація системи страхування працюючих залізничників, членів їхніх сімей і пенсіонерів-залізничників тощо.

Біографії авторів

Георгій Дмитрович Ейтутіс, Державний університет інфраструктури та технологій

доктор економічних наук, професор

Юрій Георгійович Ейтутіс, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті

кандидат медичних наук

Анастасія Романівна Божок, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Железнодорожная медицина / Ф. М. Абдуева и др. Харьков, 2006. 68 с. URL: http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/5019-zheleznodorozhnaya-medicina.html.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII (редакція від 01.01.2017 р.). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text.

Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII (редакція від 29.12.2015 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text.

Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР (редакція від 04.11.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80.

Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 № 1024. URL: https://www.kmu.gov.ua/

npas/248705512.

Про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі Співтовариства : Директива № 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2007 р.

URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/32_Annex.pdf.

Цфасман А. З. Железнодорожная медицина как научно-прикладной междисциплинарный раздел. Евразия. Вести. 2017. № 7. URL: www.eav.ru/publ1.php?page=1&publid=2014-13a18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА