Транскордонне співробітництво України та ЄС: механізм взаємодії сторін

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Іванова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6622-7310
  • Оксана Валеріївна Мініна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5919-1599

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, механізм взаємодії, інфраструктур- ний стандарт, кластер

Анотація

У статті досліджено фактори, умови, принципи та інструменти взаємодії сторін при реалізації транскордонного співробітництва України з країнами ЄС. Формування організаційно-економічного механізму взаємодії учасників транскордонного співробітництва потребує від усіх сторін залучення значний потенціал для адаптації до специфічних рис взаємодії: бар’єрності та контактності. Як інструмент, який дозволяє певною мірою нейтралізувати вплив негативних факторів у процесі технологічного, соціального та економічного зближення регіонів, пропонується застосовувати інфраструктурний стандарт. Питання інфраструктурного забезпечення виступає на перший план у процесі реалізації механізму транскордонного співробітництва, яку рекомендується вирішувати через формування кластерних структур.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Іванова, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент

Оксана Валеріївна Мініна, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Дубина М. В. Сутність транскордонної безпеки та її види. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2013. № 4(70). С. 238–244.

Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / за ред. І. Бураківського, В. Мовчан. Київ : Альфа-ПІК, 2014. 140 с.

Зосименко Т. Проекты трансграничного сотрудничества ЕС: почему они неэффективны в Украине. Европейская правда. 16.08.2018. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/

/08/16/7085038.

Іванова Н. В. Методолого-організаційні аспекти побудови оціночної моделі інфраструктурного забезпечення регіону. Молодий вчений. 2016. № 7(34). С. 50–54.

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 554. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п#Text.

Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями: Постанова Верховної Ради України

від 14 липня 1993 року. №3384-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 36. Cт. 370.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3384-12#Text.

Про транскордонне співробітництво: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. ст. 499. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text.

Decision No 884/2004/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 29 April 2004. Amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the Trans-European Transport Network. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:167:0001:0038:EN:PDF.

Networks For Peace And Development. URL: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Document_Centre/OP_Resources/Networks_for_Peace_and_Development.pdf.

New EU transport infrastructure policy – background. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_14_525.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ