Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4844-1326
  • Максим Анатолійович Чут Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7316-7579
  • Христина Ігорівна Штирхун Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7614-2572

Ключові слова:

промислове підприємство, механізм вартісно-орієнтованого управління, фінансово-господарська дія- льність, економічна ефективність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, операційна діяльність

Анотація

У статті розглянуто умови формування та реалізації системи вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств, досліджено ефективність інструментів вартісно-орієнтованого управління та інші складові, що формують структуру відповідного механізму управління. Розкриті зміст та сутність складових, їхні функціональні властивості, що забезпечують ефективне функціонування зазначеного механізму. Залежно від концентрації
зусиль на основних видах діяльності промислового підприємства, що формують фінансові ресурси, а саме: операційній, фінансовій та інвестиційній, розглянуті варіанти фінансових стратегій, які можуть бути реалізовані механізмом вартісно-орієнтованого управління залежно від поставленої мети та визначених завдань, що зумовлені стартовими показниками підприємства як об’єкта управління. Розглянуто також ефективність впровадження механізму вартісно-орієнтованого управління у практику фінансово-господарської діяльності промислового підприємства.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Максим Анатолійович Чут, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Христина Ігорівна Штирхун, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств : навчальний посібник / Л. А. Костирко та ін. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 466 с.

Довгань Л. П., Сурженко А. В. Оцінка вартості бізнесу в умовах впровадження вартісноорієнтованого управління фінансами підприємств. Економічний вісник університету. 2017.

Вип. 33(1). С. 293–302.

Костирко Л. А., Кукса І. М. Пріоритети формування механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств. Часопис економічних реформ. 2018. № 2. С. 58–65.

Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015.

Вип. 5. С. 34–38.

Крейдич І. М., Гагарін А. О. Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський

політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 208–212.

Мілінчук О. В. Ефективність вартісно-орієнтованого управління: ключові показники. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 86–96.

Сталінська О. В. Проблеми вартісно-орієнтованого управління в сфері металургійного виробництва. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 4. С. 232–239.

Старостенко Г., Сурженко А. Вартісно-орієнтоване управління фінансами в сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 3.

С. 178–186.

Фінанси підприємств : підручник / за ред. А. М. Поддєрьогіна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». 8-ме вид., переробл. та доповн. Київ : КНЕУ, 2013. 519 c.

Чепка В. В., Павлюк Т. С. Проблеми та перспективи впровадження вартісноорієнтованого управління на вітчизняних підприємствах. Причорноморські економічні студії.

Вип. 10. С. 234–238.

Яремко І. Й. Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 862. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 288–296.

Berzin P., Shyshkina O., Kuzmenko O., Yarovenko H. Innovations in the Risk Management of the Business Activity of Economic Agents. Marketing and Management of Innovations. 2018. Vol. 4. Рр. 221–233.

Shyshkina O., Kalchenko O. Methodological principles of the analysis and risk assessment of the environment in the process of planning the development of real economy sector subjects. Problems and prospects of economics and management. 2018. № 2. Рр. 24–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ