Вплив моделі сектору фінансових корпорацій і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні

Автор(и)

  • Юлія Михайлівна Коваленко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5678-3185
  • Іван Анатолійович Коваль Університет державної фіскальної служби України, Ukraine
  • Єлизавета Олександрівна Близненко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

Ключові слова:

ринок цінних паперів, фінансовий сектор, фінансові корпорації, банки, цінні папери, інвестиції

Анотація

У межах статті визначено вплив траєкторії попереднього розвитку фінансового сектору і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні. Проаналізовано функціонування фінансових установ на теренах України наприкінці ХІХ ст., визначено проблеми розвитку фінансового сектору в СРСР. Ідентифіковано причини поширення
банкоцентричної моделі фінансового сектору та ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто етапи інституційних трансформацій у фінансовому секторі та ринку цінних паперів в Україні. Розкрито їхній вплив на еволюцію інвестиційних процесів за допомогою визначення структури капітальних вкладень, показників фінансової глибини, активів фінансових корпорацій тощо. Акцентовано увагу на деобхідності розвитку недепозитних фінансових посередників і допоміжних фінансових корпорацій, що забезпечуватиме формування комплементарної моделі фінансового сектору й ринку цінних паперів.

Біографії авторів

Юлія Михайлівна Коваленко, Університет державної фіскальної служби України

доктор економічних наук, професор

Іван Анатолійович Коваль, Університет державної фіскальної служби України

аспірант

Єлизавета Олександрівна Близненко, Університет державної фіскальної служби України

здобувачка вищої освіти

Посилання

Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія / Т. В. Майорова та ін. ; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. Київ : КНЕУ, 2012. 143 с.

Боголепов М. И. Биржи и банки: в 2 т. / [под ред. проф. Л. Н. Яснопольского]. Киев : Изд-во Банковской Энциклопедии, 1917. Т. 2: Биржа. История и современная организация фон-

дових бирж на Западе и в России. 382 с.

Гай-Нижник П. Приватні банківські та кредитні установи в Україні 1917–1918 років. Вісник Національного банку України. 2009. № 6. С. 35–39.

Державна служба статистики України. URL http://www.ukrstat.gov.ua.

Коваленко Ю. М. Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Економіка». 2015. Вип. 28. С. 119–124.

Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки : монографія. Ірпінь, 2013. 608 с.

Коваленко Ю. Формування комплементарної моделі фінансового сектору економіки. Вісник Національного банку України. 2012. № 7. C. 42–47.

Козьменко С., Васильєва Т., Леонов С. Використання рядів Фур’є для формалізації структури фінансового ринку України. Економіст. 2011. № 2. C. 15–19.

Лютий І. О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні. Фінанси України. 2000. № 1. С. 20–24.

Мошенський С. З. Історія ринку цінних паперів України у складі російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2011. № 4(58). С. 354–363.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua.

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua.

Олейник А. Институциональная экономика : [учеб. пособие]. Москва : ИНФРА-М, 2002. 416 с.

Цуканова Н. М. Професіоналам фондового ринку невигідно обманювати клієнтів. Фінанси України. 1996. № 10. С. 87–92.

Kindleberger C. P. A Financial History of Western Europe. New York : Oxford University Press, 1993. 524 p.

Lin J. Y., Sun X., Jiang Y. Toward a Theory of Optimal Financial Structure. World Bank Policy Research Working Paper Series. 2009. № 5038. Рp. 1–29.

The World Bank. URL: https://www.worldbank.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ