Аналіз стану інвестування в Україні як засобу розвиткупідприємств та структурних перетворень в економіці

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Повна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інвестиції, інвестування, розвиток, структурні перетворення, переробна промисловість, інституційне середовище, фондовіддача

Анотація

У статті проаналізовано стан інвестування в Україні як засіб оновлення підприємств та структурних перетворень в економіці, що включає два напрями – оцінка обсягів інвестування та оцінка частки інвестування в сектори зі зростаючою віддачею. Розроблено схему ролі інвестування в розрізі результатів для економіки, підприємств, а також їхньої ресурсної складової. За результатами аналізу з’ясовано, що в Україні обсяг капітальних інвестицій за 2013–2018 рр. був у межах 13,8–17,6 % від ВВП, що є меншим навіть за ту норму, що притаманна економікам із середніми та низькими темпами зростання. Також виявлено значне зменшення обсягу основних фондів в Україні
протягом 2013–2017 рр., що вплинуло на більш ніж двократне збільшення фондовіддачі основних засобів. Зменшення зносу основних фондів відбулося не через збільшення інвестування, а через списання значних обсягів наявних основних засобів. На наш погляд, суттєве недоінвестування зумовлене насамперед несприятливим інституційним середовищем. Також у процесі аналізу динаміки розвитку переробної промисловості виявлено, що її роль в українській
економіці незначна, і хоча частка інвестування в переробну промисловість невелика, однак відбувається випереджальне інвестування переробної промисловості на фоні тих результатів, які вона показує, що свідчить про недостатнє використання потенціалу переробної промисловості.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Повна, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

2020 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/ukraine?

version=456.

Бутко М. П. Генеза наукової думки у становленні теоретичних засад регіональної політики. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія /

під заг. ред. М. П. Бутка. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 432 с.

Бутко М. П., Повна С. В. Консалтингове забезпечення процесів інноваційноінвестиційного розвитку : монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. 252 с.

Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Київ : НІСД, 2014. 468 с.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». URL: https://5-7-9.gov.ua.

Долінський Л., Забаштанський М. Фінансові важелі активізації кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління.

№ 3(19). С. 321–329.

Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. Київ : Видавничий центр „Академія”, 2005. 400 с.

Коваленко В. Основа роста. Бизнес. 2015. № 16-17. С. 38–42.

Кушнір С., Кармазіна В. Аналіз кредитування малого бізнесу та новостворених підприємств у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 369–379.

Лютий І. О., Мороз П. А. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні. Економіка України. 2014. № 4. С. 29–39.

Повна С. В. Проблемні аспекти залучення інвестицій в технологічну модернізацію регіону. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія

/ під заг. ред М. П. Бутка. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. С. 151–159.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой ; под ред. В. Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа

экономики. Москва : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 384 с.

Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. Вернера І. Є. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 482 с.

Шморгун Л. Г. Чи є в Україні інвестиційна політика? Економіка України. 2014. № 3. С. 42–49.

Joern Block, Christian Fisch, Silvio Vismara, René Andres. Private equity investment criteria: An experimental conjoint analysis of venture capital, business angels, and family offices. Journal of Corporate Finance. 2019. № 58. Pр. 329-352.

Shkarlet S., Dubyna M. Features of the cognitive approach application to the essence of the financial services market identification. Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 158, Issue 3/4(2). Рр. 70–74.

Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O., Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si

Management Public. 2019. № 32. Рр. 120–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ