Форми ефективного управління об’єктами житлової нерухомості спільної власності

Автор(и)

  • Андрій Анатолійович Щербина Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» Київської міської державної адміністрації, Ukraine

Ключові слова:

кондомініум, модель, власність, будинок, квартира, асоціація, підприємство

Анотація

В умовах зношеності житлового фонду в Україні ефективне управління його збереженням вимагає удосконалення законодавства, а на рівні власників житла – пошуку нових організаційно-правових форм управління багатоквартирними будинками. У статті розглянуто комбінації моделей спільної власності на об’єкти житлової нерухо-
мості з організацією управління без створення та зі створенням юридичної особи. Порівняно з недоліками організації вітчизняних ОСББ проаналізовані дуалістична модель кондомініуму, в якій поєднано спільну власність на будинок і ділянку, індивідуальну власність на квартиру та організаційну форму асоціації власників; унітарна модель асоціації зі спільною власністю на увесь об’єкт нерухомості та правами користування квартирою; фінська унітар-
на модель житлового підприємства зі створенням товариства з обмеженою відповідальністю. У розглянутих моделях порівняні механізми мобілізації коштів власників та можливості залучення зовнішнього фінансування для здійснення капітальних ремонтів. Зроблені висновки про численні переваги фінської моделі, зокрема для нових складних житлових об’єктів та комплексів.

Біографія автора

Андрій Анатолійович Щербина, Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» Київської міської державної адміністрації

кандидат економічних наук

Посилання

Закон о жилищных компаниях. Finlex. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599.

Закон о жилищных операциях. Finlex. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843.

Коментар до закриття бюджетного 2019 року: Оперативні дані / Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/komentar_do_zakrittia_biudzhetnogo_2019_roku_operativni_dani-1974.

Ніколаєв В. П., Щербина А. А. Моделі формування прав і відносин власності в управлінні об’єктами житлової нерухомості. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2020. № 7(39).

URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/6/6139.

Ніколаєв В. П., Щербина А. А. Модель ринку житла і житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів. Будівельне виробництво : міжвідомчий наук.- техн. зб. 2017. № 63/3. С. 34-41.

Ніколаєв В. П., Щербина А. А. Управління утриманням житлового фонду неефективних власників будинків. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 1(9). С. 11-18.

Ніколаєва Т. В. Науково-методичні основи управління господарськими системами домоволодіння : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розв. і торгівлі України. Київ, 2013. 20 с.

Ніколаєва Т. В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян. Формування ринкових відносин в Україн : зб. наук. праць. 2012. № 7 (134). С. 109–114.

Пантелеєв П. О. Моделювання вартості капітального ремонту житлового будинку. Комунальне господарство міст. 2014. № 113. С. 67–76.

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у травні 2020 року / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/80.pdf.

Щербина А. А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /

Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені М. О. Бекетова. Харків, 2019. 21 с.

Around the world in dollars and cents. What price the world? Trends in international real estate trading. Savills. URL: https://pdf.euro.savills.co.uk/global-research/around-the-world-in-dollarsand-cents-2016.pdf.

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Wohnungseigentumsgesetz 2002, § 2. Begriffsbestimmungen. Fassung vom 07.07.2020. URL: http://www.ris.bka.gv.at/

GeltendeFassung.wxe? Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001921.

Çağdaş Volkan, Stubkjær Erik, de Vries Walter Timo, Van der Merwe Cornelius, Paasch Jesper, Paulsson Jenny, Schwery Nadja, Ploeger Hendrik, Isikdag Umit, Kara Abdullah. Co-ownership shares in condominium: A comparison across jurisdictions and standards. Proceedings of the 6th International FIG 3D Cadastre Workshop. Copenhagen, Denmark : International Federation of Surveyors (FIG), 2018. P. 217-242. URL: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2018/programme/Workshop2018_12.pdf.

Dutch Civil Code. 1992, Article 5:106 Establishment of apartment rights. URL:

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook055.htm.

Martti Lujanen. Legal challenges in ensuring regular maintenance and repairs of owneroccupied apartment blocks. International Journal of Law in the Built Environment. 2010. Vol. 2, № 2. Pр. 178–197.

Nikolaiev V., Kucherenko O. Prevention of housing stock collapse in Ukraine requires extraordinary strategic decisions. In 26th Annual European Real Estate Society Conference. ERES: CergyPontoise. France, 2019. URL: https://eres.architexturez.net/system/files/P_20190822113136_7823.pdf.

Reinvigorating commonhold: the alternative to leasehold ownership. Law Comission. URL:

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-

jsxou24uy7q/uploads/2018/12/Commonhold_summary-report_FINAL.pdf.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10 Dezember 1907. Stand am 5 December 2008. URL:

www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html.

Van der Merwe C. A Comparative Study of the Distribution of Ownership Rights in Property in an Apartment or Condominium Scheme in Common Law, Civil Law and Mixed Law Systems.

Georgia Journal of International and Comparative Law. 2002. № 31(1). Pр. 101–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ