ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРОНАКРИЗИ НА СТАН ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Парубець Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5357-7581

Анотація

У статті проведено аналіз впливу коронакризи на показники діяльності транспортного сектору України. Виявлено, що значне падіння обсягу перевезень спостерігається на пасажирському транспорті, який безпосередньо підпадає під міжнародні обмеження руху пасажирів. Встановлено, що в умовах пандемії найбільше зменшення обсягів перевезення вантажів спостерігається на автомобільному, річковому й морському транспорті. Серед пасажирського транспорту найбільш постраждалим є авіаційний. Досліджено прогнозні оцінки міжнародних транспортних організацій стосовно стану та перспектив відновлення діяльності світового транспорту. Запропоновано заходи щодо відновлення ефективного функціонування транспортного сектору України, головними з-поміж яких визначено необхідність надання державної фінансової, правової, інформаційної підтримки, а також різноманітних стимулів і преференцій з боку органів місцевого самоврядування.

Біографія автора

Олена Миколаївна Парубець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

Всесвітній економічний форум. URL: https://www.weforum.org.

Державна служба статистики України .URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Зварич Р., Тиш Т. Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 2. С. 135–147.

Кобилюх О. Я., Гірна О. Б., Гаєва Л. І. Ключові аспекти транспортної логістики в умовах пандемії Сovid-19. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 4. С. 117–122.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту. URL: https://www.iata.org.

Міжнародний союз автомобільного транспорту. URL: https://www.iru.org.

Міжнародний транспортний форум. URL: https://www.itf-oecd.org.

Никифорук О. I., Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 1. Статистика України. 2019. № 3. С. 70–81. DOI:10.31767/su.3(86)2019.03.08.

Парубець О. М. Взаємозв’язок понять «мережа» і «мережева структура» як інтеграційних об’єднань підприємств транспорту. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Парубець О. М. Дослідження сутності мережевих об’єднань транспорту як економічної категорії. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 1/3 (27) С. 37-40. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.60598.

Парубець О. М. Розробка методики оцінки рівня інформатизації транспортного сектору України як запорука його конкурентоспроможності. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 4/5 (30). С. 42–46. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.76624.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text.

Chai S. Influence of New Coronavirus Epidemic on Service Industry and Countermeasures Firewood. Proceedings of the 2020 International Conference on Social Sciences and Big Data Application (ICSSBDA 2020). P. 251-253. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icssbda20/125945623.

Jenelius E., Mattsson L-G. Resilience of Transport Systems. URL: https://people.kth.se/~ jenelius/JM_2020.pdf.

Koehl A. Urban transport and COVID-19: challenges and prospects in low- and middleincome countries, Cities & Health. 2020. DOI: 10.1080/23748834.2020.1791410.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ