СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Петрович Рогачевський Одеський національний медичний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8063-258X

Анотація

У статі досліджено проблему стратегічного розвитку закладів вищої медичної освіти в Україні. Здійснено аналіз чинників, які впливають на вибір споживача освітніх послуг закладу. Інструментарій стратегічного управління закладом вищої медичної освіти розглядається як ключовий засіб для забезпечення оптимального функціонування і сталого розвитку закладу. У статті наголошується на розвитку стратегічного потенціалу закладу вищої медичної освіти. Запропоновано модель стратегічного управління закладом вищої медичної освіти, а також модель стратегічного розвитку цього закладу. Досліджено умови розвитку закладу вищої медичної освіти. Акцентується увага на використанні PEST- та SWOT-аналізу під час реалізації функції стратегічного управління закладом вищої медичної освіти.

Біографія автора

Олександр Петрович Рогачевський, Одеський національний медичний університет

кандидат медичних наук

Посилання

Ахметов И. Г. Информационная система стратегического управления вузом на основе процессного подхода : дис. … канд. техн. наук / Байкальский государственный университет экономики и права. Иркутск, 2010. URL: https://www.dissercat.com/content/informatsionnaya-sistemastrategicheskogo-upravleniya-vuzom-na-osnove-protsessnogo-podkhoda/read.

Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Гардарика, 1998. 296 с.

Ибрагимова М. Х. Современные модели выбора вида деловой стратегии компании. Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 3. DOI: 10.15862/128EVN315.

Кайгородцев А. А., Сарсембаева Г. Ж., Кайгородцева Т. Ф. Концепция стратегии развития вуза в условиях рыночной экономики. Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 11-3. С. 379-382. URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=8429.

Назмутдинов В. Я., Яруллин И. Ф. Управленческая деятельность и менеджмент в системе образования личности. Казань : ТРИ «Школа», 2013. 360 с.

Рогачевський О. П. Роль маркетингового підходу в ефективному управлінні медичним закладом вищої освіти. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 19. Вип. 2 (45). DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).202009.

Сафонов Ю. М., Борщ В. І. Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи та особливості застосування в галузі охорони здоров’я України. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8(218). С. 62–69. URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-082019/8.19_topic_Safonov%20Y.pdf.

Стадний Є., Ходорівсько Н. Порадник з вибору вищої освіти. 2019. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/poradnyk-z-vyboru-vyshchoi-osvity.

Черниш О. В. Стратегічне управління освітньою діяльністю у ЗВО. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 689-698. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-107.

Sart Gamze. Strategic Model and Strategic Planning in Higher Education. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences). 2014. Issue 4. Pp. 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА